spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Dobre vijesti za sve koji žive u Njemačkoj: Ova prijava mnogima donosi do 2.000 eura za grijanje

- Oglasi -

Kako bi uštedjeli novac za grijanje u Njemačkoj, neki korisnici moraju sami nešto poduzeti. Isplati se jer online prijavom možete dobiti i do 2.000 eura po domaćinstvu.

- Oglasi -

Tko se grije na drva, ulje, naftu ili neka druga ‘necjevovodna goriva’ treba što prije učiniti jednu stvar: provjeriti imate li pravo na subvenciju za grijanje i, ako imate, podnijeti zahtjev.

To ne vrijedi za kupce plina i centralnog grijanja: oni su primili jednokratnu uplatu u prosincu 2022. te će se daljnje kočnice cijena automatski primijeniti na milijune kupaca.

- Oglasi -

Za dobivanje subvencije ako se grijete na ulje ili pelete potrebna je online prijava koja ovisi u kojoj njemačkoj saveznoj zemlji živite.

Zahtjev bi se trebao moći podnijeti za oko 15 minuta, registracija nije potrebna. Nema uključenih troškova, a za obradu zahtjeva potrebno je oko šest tjedana.

Trebali biste uskoro nešto poduzeti jer je rok za prijavu 20. listopada 2023. Važno je napomenuti da su novčana sredstva za pomoć ograničena. Sasvim je moguće da će neki od građana ostati praznih ruku.

Zahtjevi za bespovratna sredstva

Grijete se na lož ulje, tekući plin, drvene pelete, drvnu sječku, drvne brikete, cjepanice ili ugljen ili koks, a između 1. siječnja 2022. i 1. prosinca 2022. vaši su se troškovi energije barem udvostručili, tada imate pravo na subvenciju troškova.

Subvencioniraju se samo grijani stambeni prostori, a ne drugi prostori poput ureda ili skladišta. Od 90 posto stambenog prostora ide puna paušalna subvencija.

Ljudi bi stoga trebali biti oslobođeni retroaktivno za razdoblje od 1. siječnja do 1. prosinca 2022. godine. Gornja granica je 2.000 eura po kućanstvu, a donja 100 eura.

No, presudno je da za ostvarivanje prava na subvenciju troškovi grijanja moraju biti barem dvostruko veći od prosječne cijene. Država tada preuzima 80 posto dodatnih troškova.

Primjer: Ako ste kupili 3.000 litara ulja po cijeni od 1,60 eura po litri, dobit ćete subvenciju od 432 eura. Kupac je morao platiti 18 centi po litri, više nego dvostruko od referentne cijene. To je bilo 540 eura. Od toga dobiva 80 posto. Subvencija je ograničena na 2.000 eura po kućanstvu. Iznosi ispod 100 eura neće biti subvencionirani, piše Fenix-magazin.

Formula za izračun je:

0,8 x (iznos fakture – 2 x referentna cijena x količina narudžbe)
Referentna cijena je prosječna godišnja cijena koju utvrđuje Savezni zavod za statistiku za korišteno gorivo:

Lož ulje: 0,71 €/litra
LPG: 0,57 €/litra
Drveni peleti: 0,24 €/kg
Drvna sječka: 0,11 €/kg
Drveni briketi: 0,28 €/kg
Cjepanica: 85,00 €/m²
Ugljen/koks: 0,36 €/kg

Uz online prijavu potrebna je i izjava o ispravnosti računa za gorivo. U slučaju kuća sa stanovima za iznajmljivanje, stanodavac treba dati izjavu i proslijediti je svojim stanarima. Savezna vlada za to osigurava ukupno 1,8 milijardi eura.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE