viteski.ba logo
Zrak u vitezu

Indeks kvalitete zraka u Vitezu

Napomena: Senzor za mjerenje kvalitete zraka u Vitezu trenutno su postavljeni na dvije lokacije - u Poslovnom centru u Vitezu i u Zaselju (HPD). Senzori su postavljen kao dio globalne mreže za mjerenje kvalitete zraka aqicn.org.

Indeks onečišćenosti zraka | PC 96

...

...

MJERNA POSTAJA: VITEZ, PC 96

...

Indeks onečišćenosti zraka | Zaselje

...

...

MJERNA POSTAJA: ZASELJE, HPD

...

Ljestvica indeksa kvalitete zraka i legenda boja

LM