spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Općinski sud u Travniku potvrdio optužnicu: Osumnjičen za krivično djelo prevare, stekao 60.000 KM koristi

spot_img
Video AD

Tužiteljstvo ŽSB je dana 5.7.2023. godine podiglo optužnicu protiv F.R. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo prijevare iz članka 294. stavak 2. u vezi sa stavkom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Oglasi #1

Optuženom se pod točkom 1. optužnice stavlja na teret da je tokom  2020.godine na području općine Travnik, s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist lažnim prikazivanjem činjenica doveo M. i M. S. u zabludu i održavao ih u zabludi i time ih naveo da na štetu svoje imovine što učine, tako što je  prethodno saznao da M. i M. S. prodaju zemljište i vikendicu u mjestu Mudrike, na planini Vlašić putem telefona pozvao M. S. i lažno se predstavio kao I. P. zaposlenik EU fondova i da ima mogućnost napraviti veću  procjenu vrijednosti zemljišta od procjene koju su ranije dobili, ali da je za potrebe takve procjene potrebno uplatiti 10.000,00 Eura, koji novac je M. S. vjerujući da isti uplaćuje u svrhu procjene zemljišta uplatila prema uputama osumnjičenog na više različitih imena putem Western Union iz Kassela, Republika Njemačka, da bi nakon par dana ponovno pozvao M. S. i rekao da ima kupca za njihovu vikendicu koja je u vlasništvu ½, ali da kupac zahtjeva da je vikendica vlasništvo 1/1 i da je on u mogućnosti izvršiti promjenu upisa vlasništva na način da vikendica bude vlasništvo 1/1 za što mu je potrebno da uplati 10.000,00 Eura, te je M. S. vjerujući da novac uplaćuje za potrebe promjene upisa vlasništva prema uputstvu osumnjičenog uplatila traženi iznos na više različitih imena putem Western Union, zatim je nakon određenog vremena ponovo putem telefona pozvao M. S. tvrdeći da je osoba koja je podigla pošiljku sa bankovnim karticama u DHL pošti, a koje su bile upućene na adresu M. i M. S. u gradu Kassel, Republika Njemačka završiti u zatvoru, jer je podizanjem tih bankovnih kartica počinila prevaru, ali da je on u mogućnosti spriječiti da do toga dođe ukoliko mu uplate 10.000,00 Eura, pa je M. S. znajući da je njezina kćerka S. podigla bankovne kartice, iz straha da ista ne završi u zatvoru uplatila traženi iznos, svjestan da svojim radnjama lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu  i održavao u zabludi oštećene M. i M. S. i htijući to, posljedicom čega je sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od 30.000,00 Eura, protuvrijednosti u KM od 58.675,00, a za navedeni novčani iznos oštetio oštećene.

Pod točkom 2. optužnice, optuženoj se stavlja na teret da je tokom 2020. godine na području općine Travnik,   kada je  saznao  da  oštećeni M. i M. S. prodaju svoje  zemljište  u mjestu  Mudrike  općina  Travnik  i  vikend objkat  na  Vlašiću,  s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist  na  način da  dovođenjem u  zabludu oštećene  navede  da   potpišu  potrebnu  dokumentaciju  uz  lažno obećanje  da  će   dobiti kupoprodajnu  cijenu, a  sve kako bi se on  bez  plaćanja kupoprodajne  cijene upisao kao  vlasnik   tih nekretnina, pa je, koristeći osobu V.  R. iz  Livna,  kao osobu od  njegovog povjerenja, dana  31.08.2020.godine naveo oštećene da  u notarskom uredu  notara u Travniku  sačine  Punomoć pod brojem OPU-IP:843/2020 kojom ovlašćuju  V. R. da izvrši prodaju njihovih   nekretnina   upisanih u posjedovni  list  broj  327 KO  Mudrike i  nekretnine  upisane u posjedovni  list   broj  439 KO Mudrike, te  da  može dogovoriti  kupoprodajnu  cijenu sa kupcem kojeg sama odabere, naplatiti  kupoprodajnu  cijenu na  ruke ili na  račun koji sama  odredi, te da dadne  tabularnu izjavu da se kupac  može   upisati kao vlasnik, nakon čega je on,  znajući   unaprijed  da će koristeći osobu V.  R. kao punomoćnika oštećenih zaključiti  kupoprodajni  ugovor, dana 02.09.2020.godine u notarskom uredu notara u Livnu zaključio  kupoprodajni  ugovor, broj OPU-IP:344/20  kao  kupac  nekretnina  vlasništvo oštećenih upisanih u  PL broj 327 KO Mudrike  i 439 KO Mudrike,  u kojem je lažno navedeno  da je isplaćena kupoprodajna  cijena  prodavcima  u iznosu od 78.233,00 KM, nakon  čega je dana 28.10.2020.godine, s ciljem  ostvarenja  svoje  namjere  upisa  vlasništva na  nekretninama,  poreznom  uredu  Novi  Travnik Ispostava Travnik  podnio  zahtjev za procjenu  vrijednosti  nekretnina i  razreza  poreza na promet nekretnina,  pa kada su oštećeni  dana  01.10.2020.godine  po  saznanju  da  su prevareni, opozvali punomoć  u  notarskom uredu kod notara u  Travniku broj OPU-IP:969/2020, pa je postupak  za razrez poreza obustavljen  i time  osujećena  njegova   namjera  da  se upiše kao  vlasnik predmetnih  nekretnina.

Oglas #3

Pod tačkom 3. optužnice, optuženom se stavlja na teret da je tokom 2020. godine na području općine Travnik,   kada je  saznao  da  oštećeni M. i Mirko Skočibušić prodaju svoj  vikend  objkat   koji se  nalaze na  Vlašiću- Babanovac „Dolina  Panjeva“  broj  25, općina  Travnik,  s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist  na  način da  dovođenjem u  zabludu oštećene  navede  da   potpišu  potrebnu  dokumentaciju  uz  lažno obećanje  da  će   dobiti kupoprodajnu  cijenu, a  sve kako bi se on  bez  plaćanja kupoprodajne  cijene upisao kao  vlasnik   vikend  objekta, pa je, koristeći osobu V.  R. iz  Livna,  kao osobu od  njegovog povjerenja, dana  11.09.2020.godine naveo oštećene da  u notarskom uredu  notara u  Donjem  Vakufu sačine  Punomoć pod brojem OPU-IP:274/2020 kojom ovlašćuju  V. R. da izvrši prodaju njihovih suvlasničkih  dijelova  na nekretninama vikend objekta Vlašić- Babanovac „Dolina  Panjeva“  broj  25, te  da  može dogovoriti  kupoprodajnu  cijenu sa kupcem kojeg sama odredi, preuzeti kupoprodajnu  cijenu, kupcima  dati  bezuvjetno  pravo na  uknjižbu predmetnih  nekretnina, nakon čega je on,  znajući   unaprijed  da će koristeći osobu V.  R. kao punomoćnika oštećenih zaključiti  kupoprodajni  ugovor, dana 18.09.2020.godine u notarskom uredu notara u Travniku zaključio  kupoprodajni  ugovor, broj OPU-IP:638/20  kao  kupac  nekretnina  vlasništvo oštećenih   koji se  nalaze na  Vlašiću- Babanovac „Dolina  Panjeva“  broj  25, u kojem je lažno navedeno  da je isplaćena kupoprodajna  cijena  prodavcima  u iznosu od 48.895,75 KM, nakon  čega je dana 28.10.2020.godine, s ciljem ostvarenja  svoje namjere  upisa vlasništva na  nekretninama,  poreznom  uredu  Novi  Travnik Ispostava Travnik  podnio  zahtjev za procjenu  vrijednosti  nekretnina  i  razreza  poreza na promet nekretnina,  pa kada su oštećeni  dana  01.10.2020.godine  po  saznanju  da  su prevareni, opozvali punomoć  u  notarskom uredu kod notara u  Travniku broj OPU-IP:969/2020, pa je postupak  za razrez poreza obustavljen  i time  osujećena  njegova   namjera  da  se upiše kao  vlasnik predmetnih  nekretnina.

Postupajuća tužiteljica je predložila da se na osnovu članka 114. stavak 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine od optuženog oduzme imovinsku korist u iznosu od  58.675,00 KM.

Predlažem sudu  da na temelju članka 78. staakgovor broj: OPU-IP:344/20 od 02.09.2020.godine te Kupoprodajni ugovor broj:OPU-IP:638/20 od 18.09.2020.godine.

Tekst: tužiteljica tužiteljstva Travnik

Oglas Dno #1

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.