spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

U tijeku projekt ,,Bolji život” u organizaciji udruge Most u Vitezu

spot_img
Video AD

Udruga građana za podršku osobama u duševnoj nevolji Most Vitez je krajem kolovoza 2023. godine započela realizaciju projekta ˝Bolji život˝ kroz podršku Općine Vitez i dodjele malih grantova za organizacije nevladinog sektora za 2023. godinu.

Oglasi #1

Projekt će trajati do kraja studenog 2023. godine i obuhvatit će niz radionica i edukacija na temu ljudskih prava sa posebnim osvrtom na Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i alternativnom modelu zbrinjavanja korisnika usluga mentalnog zdravlja, nasuprot institucionalnom zbrinjavanju.

Prijedlog projekta je zamišljen kao niz aktivnosti usmjerenih na izgradnji svijesti kod korisnika usluga mentalnog zdravlja i članova lokalne zajednice o značaju altrenativnog modela stanovanja uz podršku, nasuprot institucionalnom smještaju korisnika usluga mentalnog zdravlja.  

Oglas #3

Jedno od temeljnih ljudskih prava i ujedno jedno od najznačajnijih prava je Pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Kako je u uvodu i navedena, ovo pravo prepoznaje i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.  

Projektni prijedlog je zamišljen kao niz edukacija i okruglih stolova na kojima bi se educirali korisnici usluga mentalnog zdravlja i članovi lokalne zajednice o problemu institucionalnog smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite. Ovime se žele pokrenuti aktivnosti koje zagovaraju i lobiraju pozitivno rješavanje spomenutog problema, u smislu da se u konačnici na višim razinama zakonodavne i izvršne vlasti otpočne voditi konstruktivan dijalog na pozitivnim rješenjima, odnosno ka uvrstavanju ovog alternativnog modela u zakonodavni okvir kao jedno od vrlo važnih rješenja za dobrobit populacije.

Oni su kao udruga detektirali problem na način da su uvidjeli da korisnici usluga mentalnog zdravlja postaju sve stariji i slijedom prirodnih procesa, ostaju bez podrške svojih najbližih te se kao rješenje za njihovo zbrinjavanje vidi jedino u mogućnosti institucionalnog smještaja u ustanove socijalne zaštite, što je protivno onome što nalaže Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, budući da je to direktno kršenje ljudskih prava po članovima 12. i 19. ove Konvencije.  

Kao članovi udruge za podršku osobama u duševnim nevoljama, nude alternativu, a to je stanovanje uz podršku kao model koji poštuje ljudska prava i ujedno i prava korisnika usluga mentalnog zdravlja. Vjeruju kako će ovo otvoriti jednu širu priču ka boljem sutra za njihove korisnike usluga mentalnog zdravlja.

Oglas Dno #1

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.