spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Travnik uspostavio Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju nasilja među djecom i nad djecom

- Oglasi -

Na temelju inicijative Multidisciplinarnog tim za zaštitu prava djece općine Travnik, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta SBŽ donijelo je Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju nasilja među djecom i nad djecom u školi, koji je u cijelosti usklađen sa važećim propisima koji tretiraju prava i sigurnost djece u BiH.

- Oglasi -

Multidisciplinarni tim za zaštitu prava djece općine Travnik je s ciljem unapređenja suradnje nadležnih institucija i organa na području općine Travnik, a u svrhu koordiniranog djelovanja na pitanjima zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom i prevencije maloljetničkog prestupništva, kreirao inicijativu za poboljšanje inkluzivnosti obrazovnog sistema.

Kako je istaknuto inicijativa je uspostavljena na temelju definiranja i kreiranja referalnog mehanizma multisektorske suradnje svih institucija na lokalnom nivou koje sudjeluju u procesu pružanja usluga djetetu i obitelji.

- Oglasi -

Stoga je, kako je navedeno iz Općine Travnik, Protokol donesen  u cilju stvaranja sigurnijeg ambijenta u školama na području Srednjobosanske županije i adekvatne prevencije i postupanja u svim slučajevima koji na bilo koji način ugrožavaju sigurnost djece.

Na osnovu  procjena iz dosadašnjih praksi, te spremnosti škole i školskog osoblja u kontekstu obrazovne i socijalne inkluzije, zaključeno je, da je vidljiva potreba za što skorijim prevazilaženjem sadašnjeg  koncepta razumijevanja i primjene inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Multidisciplinarni tim za zaštitu prava djece općine Travnik koji čine nadležna služba i općinske institucije, te nevladine organizacije koje svojim programom obuhvaćaju navedenu kategoriju djece, uspostavio je plan za zaštitu prava djece na području općine Travnik za period od 2022. do 2024. godine.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE