spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

12 milijardi KM kartičnih transakcija u BiH

- Oglasi -

U 2021. godini došlo je do povećanja broja aktivnih kartica te povećanja vrijednosti i broja transakcija realiziranih karticama u odnosu na 2020. godinu, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CB BiH).

Prema izvješću “Kartičarstvo u Bosni i Hercegovini u 2021. godini” koje je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine, ukupan broj aktivnih kartica u 2021. godini iznosio je 2 milijuna 218.929 i veći je za 48.373 u odnosu na 2020. godinu. Kartice su svojim klijentima izdavale 22 banke u Bosni i Hercegovini. Najzastupljenije su debitne kartice, a potom kreditne i kartice s odgođenim plaćanjem. U 2021. godini nastavljen je trend porasta vrijednosti i broja kartičnih transakcija iz prethodnih godina. Tako je u 2021. godini kartičnih transakcija realizirano u vrijednosti od 11,957.151.297 maraka, od čega je većina (73 posto) obavljena na ATM uređajima, 25 posto transakcija obavljeno je posredstvom POS uređaja, a 2 posto posredstvom interneta. Tijekom promatrane 2021. godine došlo je i do povećanja broja transakcija u odnosu na 2019. godinu te je ukupan broj transakcija iznosio 115,381.820.

Evidentno je da pandemija COVID-19 nije promijenila potrošačke navike kada je u pitanju upotreba kartica te je i dalje dominantno korištenje kartica za podizanje gotovine. Kako je prikazano u podacima, prosječna vrijednost pojedinačne kartične transakcije u 2021. godini bila je 104 marke i veća je u odnosu na 2020. godinu za dvije marke. Prosječni godišnji promet po jednoj kartici u 2021. godini iznosio je 5378 maraka i veći je za 75 maraka u odnosu na godinu ranije. Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine pokazuju da je karticama bosanskohercegovačkih banaka u inozemstvu te inozemnim karticama u Bosni i Hercegovini, na ATM i POS uređajima, ukupno realizirana vrijednost transakcija u 2021. godini veća u odnosu na 2020. godinu. Iako realizacija inozemnih kartica u Bosni i Hercegovini nije dosegnula pretpandemijsku razinu, točnije razinu od prije pojave pandemije koronavirusa, znakovito je povećanje u 2021. godini u usporedbi s 2020. godinom i iznosi 28,1 posto, a što korelira sa smanjenjem restrikcija putovanja u Bosni i Hercegovini tijekom prošle, 2021. godine, pokazali su podaci. Banke su i dalje nastavile s razvojem infrastrukture za kartične transakcije te je u 2021. godini bilo inozemnih ukupno 1628 ATM uređaja i 30.657 POS uređaja, navodi se u priopćenju Centralne banke Bosne i Hercegovine.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.