spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Dobit Centralne banke BiH za pola godine 107 milijuna KM

- Oglasi -

Centralna banka Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2023. godine ostvarila je neto dobit od 107,7 milijuna KM.

- Oglasi -

U prvom polugodištu prošle godine dobit je bila samo dva milijuna KM.

Ove promjene mogu se dovesti u vezu s nastavljenim prisustvom visokih stopa inflacije na globalnom nivou, što je dovelo do kontinuiteta djelovanja vodećih centralnih banaka u smjeru daljeg podizanja ključnih kamatnih stopa.

- Oglasi -

Europska centralna banka (ECB) je u četiri navrata podizala ključne kamatne stope u ukupnom iznosu za 150 baznih poena. Dodatna povećanja ključnih kamatnih stopa ECB-a su direktno determinirala uvjete na financijskim tržištima europodručja na kojima Centralna banka BiH primarno investira devizne rezerve.

Tekući izvještajni period obilježen je rastom kamatnih stopa na deponirana sredstva kod inozemnih banaka na financijskim tržištima europodručja, ali uz istovremenu prisutnost volatilnih kretanja tržišnih prinosa dužničkih instrumenata, posebno sa dužim rokovima dospijeća.

Profit nije primarni cilj

Inače, osnovni cilj Centralne banke je da postigne i održi stabilnost domaće valute tako što izdaje domaću valutu u skladu sa pravilom valutnog odbora.

Pravilo valutnog odbora, definirano Zakonom o Centralnoj banci, podrazumijeva da se domaća valuta izdaje samo uz puno pokriće u slobodno konvertibilnim deviznim rezervama.

Pored toga, Centralna banka ima obvezu da, na zahtjev, bez ograničenja kupuje i prodaje konvertibilnu marku (KM) za euro po službenom deviznom tečaju.

Garantirana konvertibilnost domaće valute i potpuno pokriće monetarne pasive konvertibilnim deviznim rezervama po aranžmanu valutnog odbora su primarni ciljevi Centralne banke.

Sve aktivnosti i operacije Centralne banke se poduzimaju kako bi se ostvarili zakonski postavljeni ciljevi i zadaci odnosno očuvala monetarna stabilnost u skladu sa pravilom valutnog odbora i nisu ni u jednom trenutku usmjereni ka maksimizaciji profita.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE