spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Odluka Vlade Federacije BiH: Službeno za fizičke i pravne osobe: Milijun maraka za kupce električnih automobila u FBiH

spot_img
Video AD

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku koja je službeno stupila na snagu 05. srpnja 2023. a koja produžava kontinuitet poticaja fizičkim osobama pri kupnji električnih i elektrificiranih automobila. Novost je da je od ove godine odluka proširena i poticaje sada mogu dobiti i privatna poduzeća i poduzetnici.

Oglasi #1

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je ovim odlukama napravila pohvalan kontinuitet u subvencioniranju ekološki podobnih automobila na električni pogon ili djelimično električni pogon, nakon što je prošle godine po prvi put u Federaciji BiH bila donesena odluka o subvencioniranju pri kupovini takvih automobila.

Tako su ovim odlukama usvojena dva programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije, gdje je za poticaje pri kupovini električnih automobila privatnim poduzećima i pojedincima odobren utrošak do ukupno 500.000,00 KM, dok je za poticaje pojedincima – fizičkim osobama odobren ukupni proračun od također 500.000 KM, te se ukupno na ime poticaja planira utrošiti milijun konvertibilnih maraka.

Oglas #3

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo financija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Sufinanciranjem kupnje električnih i hibridnih automobila Vlada Federaciji Bosne i Hercegovine, vrši direktni uticaj na poboljšanje kvaliteta zraka, kao i smanjenja izvora zagađenja zraka odnosno smanjenje emisija plinova sa efektom staklenika u cestovnom prometu na teritoriji Bosne i Hercegovine. Cilj poticaja je neposredno podsticanje kupovine ekološki prihvatljivog vida transporta, u okviru provođenja mjera za poboljšanje kvaliteta vazduha i unapređenja kvaliteta životne sredine. Bosna i Hercegovina ima potencijal za razvoj sektora industrije elektromobilnosti.

Elektromobilnost predstavlja šansu gospodarskim subjektima za proširenje proizvodnih i poslovnih aktivnosti iz različitih sektora poput automobilske industrije, zaštite okoliša, trgovaca automobilima, elektroenergetike, elektroindustrije, prometa, distribucije nafte i naftnih derivata.

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao financijski poticaj pojedincima:

  • Električna vozila – 10.000,00 KM
  • Hibridna električna plug-in vozila – 7.000,00 KM
  • Hibridna – full hybrid vozila – 5.000,00 KM

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao financijski poticaj privatnim poduzećima i poduzetnicima:

  • Električna vozila – 10.000,00 KM
  • Hibridna električna plug-in vozila – 7.000,00 KM
  • Hibridna – full hybrid vozila – 5.000,00 KM

Važno je naglasiti da će se financijska sredstva privatnim poduzećima i poduzetnicima dodijeliti po ovom Programu za kupnju najviše 2 (dva) vozila. Također, neprihvatljivi korisnik poticaja je korisnik koji je ostvario pravo poticaja za vozilo iz proračuna za 2023. godinu, bilo koje razine vlasti u Federaciji BiH.

Oglas Dno #1

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.