spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prosječno kućanstvo u Federaciji mjesečno trošilo više od 1700 KM, od toga 542,50 KM samo na hranu i piće

- Oglasi -

Jeste li se ikada zapitali na što trošite novac? Koliko točno izdvajate za hranu, režije…? Troše li ljudi koji žive na selu više ili manje novca od onih koji žive u gradu? Odgovor na ova, ali i brojna druga pitanja dali su stručnjaci Federalnog zavoda za statistiku (FZS) provodeći anketu u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine na uzorku od 8660 kućanstava, od kojih je 54,6% kućanstava anketiranih na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine odgovorilo na pitanja, piše Večernji list BiH.

- Oglasi -

Analiza i Pokazatelji

Prosječno kućanstvo u Federaciji BiH u 2021./22. godini trošilo je mjesečno 1763,40 KM, od toga 542,50 KM za hranu i piće te 1220,90 KM za neprehrambene proizvode i usluge. Najveći udio u prosječnoj mjesečnoj potrošnji kućanstava, prema glavnim skupinama izdataka, imali su hrana i bezalkoholna pića (30,1%) te stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (24,4%). Značajan dio kućnog proračuna trošen je i na prijevoz (14,5%) te informacije i komunikacije (6,4%), prikazano je u anketi o potrošnji kućanstava u Federaciji BiH 2021./2022. koju je proveo Federalni zavod za statistiku. Za neprehrambene proizvode i usluge u prosjeku se više troši nego za prehranu. Kako se navodi u detaljnoj analizi FZS-a, gradska kućanstva u prosjeku troše manje od negradskih (1721,95 KM prema 1801,12 KM). Prosječna mjesečna potrošnja je za 4,60% veća u negradskim u odnosu na gradska kućanstva. Takve razlike primjetne su u gotovo svim skupinama neprehrambenih izdataka, osim u troškovima stanovanja te uslugama ugostiteljstva, koji su veći u gradskim kućanstvima. Potrošnja za odjeću i obuću značajno je veća u gradskim, a potrošnja mesa u negradskim kućanstvima. S druge strane, kućanstva koja žive izvan strogih gradskih jezgra imala su i značajno veću potrošnju proizvoda iz vlastite proizvodnje, posebice onih prehrambenih (67,70 KM u odnosu na 16,70 KM). Udio imputirane rente i potrošnje iz vlastite proizvodnje je oko 1/6 ukupne potrošnje kućanstava. Prema definiciji izdataka za finalnu potrošnju kućanstava, u njihov sastav uključuju se i dvije stavke koje ne predstavljaju stvarnu kupnju, ni stvarne izdatke, a odnose se na imputiranu rentu i potrošnju iz vlastite proizvodnje. One u prosjeku čine više od šestine ukupne potrošnje kućanstava (15,9%), tako da prosječan mjesečni izdatak za potrošnju kućanstava u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021./2022. godini, koji se odnosi na stvarnu kupnju proizvoda i usluga, iznosi 1482,33 KM.

- Oglasi -

Statističari Federalnog zavoda za statistiku analizirali su i koja kućanstva troše najviše novca, ali i na što najčešće troše. Jednočlana kućanstva u prosjeku mjesečno troše 1038,91 KM, najviše za stanovanje i energente (32,1%) te hranu i bezalkoholna pića (30,4%). Dvočlana kućanstva u prosjeku troše mjesečno 1527,77 KM ili gotovo 1,5 puta više od jednočlanih, i to uglavnom na stanovanje i energente (32,2%), hranu i bezalkoholna pića (26,2%) te prijevoz (12,3%). Tročlana kućanstva u prosjeku troše mjesečno 2002,18 KM ili gotovo 2 puta više od jednočlanih, i to uglavnom na hranu i bezalkoholna pića (29,6%), stanovanje i energente (23,1%) te prijevoz (16,4%).Finalna potrošnjaČetveročlana kućanstva u prosjeku troše mjesečno 2234,85 KM ili 2 puta više od jednočlanih, uglavnom na hranu i bezalkoholna pića (28,4%), stanovanje i energente (21,6%) te prijevoz (17,2%). Kućanstva s 5 ili više članova u prosjeku troše 2640,72 KM ili 2,5 puta više od jednočlanih, uglavnom na hranu i bezalkoholna pića (29,9%), stanovanje i energente (21,4%) te prijevoz (15,6%). Anketa o potrošnji kućanstava (APK) je anketa na bazi uzorka kućanstava koja se u Bosni i Hercegovini provodi svake pete godine i fokusira se na izdatke za finalnu potrošnju kućanstava.Podaci iz ovog priopćenja odnose se na 2021./2022. godinu, kada je APK proveden peti put. – Anketom se prikupljaju podaci o izdacima kućanstava za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju i slobodno vrijeme, kulturu i obrazovanje. Uz to, prikupljaju se i osnovni podaci o članovima kućanstva, karakteristikama stambene jedinice, prihodima i investicijama kućanstava te podaci o socijalnoj uključenosti njihovih članova – objasnili su iz Federalnog zavoda za statistiku.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE