Vitez
oblačno
0.8 ° C
1 °
0.6 °
69 %
2.1kmh
90 %
Sub
-0 °
Ned
10 °
Pon
9 °
Uto
9 °
Sri
8 °

STEČAJ U VITEZITU: Oglašena javna prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem

Na temelju članka 101.,102.,i 103. Zakona o stečajnom postupku, Odluke Skupštine vjerovnika i Odluke Odbora povjeritelja stečajni upravnik oglasio javnu prodaju imovine stečajnog dužnika metodom usmenog javnog nadmetanja. Do sada su bile oglašene tri javne prodaje imovine Vitezita, ali sve tri bezuspješno, no prema informacija do kojih je došao viteški.ba na ovoj javnoj prodaji očekuje se nazočnost zainteresiranih kupaca i konačna prodaja imovine.

Predmet prodaje je pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika PS ”Vitezit“ d.o.o Vitez -U STEČAJU, Tvornička 1., podijeljena u TRI (3) LOT-a. Nekretnine u vlasništvu privrednog društva PS “Vitezit“ do.o.Vitez – U STEČAJU nalaze se u općinama: Općina Vitez, K.O. Večeriska, PL broj 1044 Općina Vitez, K.O. Vitez, PL broj 1772

Sveukupna početna cijena LOT-a 1. iznosi 10.573.478.67 KM, LOT-a 2 785.605,00 KM, a LOT-a 3 536.849,00 KM. Imovina se ne može prodati ispod navedene cijene u ovom postupku.

Vrijeme prodaje je dana 01.02.2021 god.( ponedjeljak) u 13 sati u prostorijama Općinskog suda u Travniku (na adresi Vezirska br.2).Imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu.

Zainteresirani sudionici u javnom nadmetanju detaljnije podatke mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi PS “Vitezit“ do.o.Vitez – U STEČAJU, na adresi Tvornička 1. Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9 do 13 sati. U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon 061/ 893- 479, može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.

PREDMET PRODAJE PO LOT-ovima:

LOT 1.

I NEKRETNINE – PROIZVODNA CJELINA POGONA “D”

1.1.  Predmetni dio kompleksa Pogona “D”, Proizvodne cjeline “Proizvodnja nitroglicerina”, je izgrađen na katastarskim parcelama sveukupne površine 84.968 m2 i vlasništvom 1/1.

1. 2. Predmetni dio kompleksa Pogona “B”, sa više objekata Proizvodne cjeline “Proizvodnja plastičnih eksploziva je izgrađeno je 34 građevinskih objekata u središnjem dijelu.

Sveukupna površina 2 parcele iznosi 260.296 m2 katastarske površine sa dijelom posjeda i vlasništva 1/1.

1.3. Predmetni dio kompleksa sa objektima i tehnologijom za tretman vode iz potoka Večeriska, sa nekoliko građevinskih objekata,

Sveukupne površina od 13.020 m2 katastarske površine sa dijelom posjeda i vlasništva 1/1.

2.  ISPITNI POLIGON

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa 18 samostalnih klasičnih objekata Pomoćno-skladišne cjeline “Poligon za ispitivanje proizvedenih eksploziva”, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela.

Sveukupna površina svih ovih parcela je 102.846 m2, sa posjedom i vlasništvom PS“Vitezit“ do.o.Vitez -U STEČAJU u dijelu 1/1.

3. GLAVNI MAGACINI

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa deset samostalnih klasičnih objekata pomoćno-skladišne cjeline “Glavni magazini fabrike eksploziva”, je izgrađen na 2 međusobno povezane katastarske parcele sveukupne površine od 267.256,00 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1.

4. MAGACIN G-701

Predmetni dio kompleksa, sa jednim samostalnim klasičnim objektom ukupne površine koja će se pridodati ovom objektu iznosi 4.000,00 m2, sa dijelom posjeda 1/1. 

5. ADMINISTRATIVNI OBJEKTI 3

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa 3 samostalna klasična objekta, je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli “Industrija”, kulture “zemljište uz van Privrednu zgradu” ukupne bruto katastarske površine 10.860 m katastarska općina Večeriska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom Naručitelja u dijelu 1/1,

6. CENTRALNA KUHINJA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa samostalnim klasičnim objektom, ukupne površine 6.755 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1.

7. UPRAVNA ZGRADA 2

Objekat je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli „Industrija”, kulture zemljište uz van Privrednu zgradu, površine 1.350 m2, a objekta 602,48 m2, , sa posjedom i vlasništvom l/l PS“Vitezit“ d.o.o. Vitez

8. NOVA KOTLOVNICA

Energetski dio kompleksa izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli sa 4 objekta, Jndustrija” kulture „ zemljište uz privrednu zgradu „ bruto katastarske površine 5.364 m2, katastarska općina Večeriska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

9. STARA KOTLOVNICA

Energetski dio kompleksa izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli .Jndustrija” kulture „ zemljište uz privrednu zgradu „površine 11.900 m2, sa objektom glavne zgrade 524.44 m2, pomoćni objekat 37.44 m2, katastarska općina Večeriska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom 1/1.

10. TRANS SERVIS

Dio kompleksa sa nekoliko spojenih objekata (5) Uslužno – servisne cjeline je izgrađen na katastarskoj parceli „Industrija” kulture zemljište uz van Privrednu-zgrađu bnito katastarske površine 10.940 m2, katastarska općina Večerska; Općina Vitez, sa djelom posjeda i vlasništva 1/1.

II. P POGON

Dio kompleksa sa 15 samostalnih objekata proizvodno skladišne cjeline, izgrađen na katastarskoj parceli .Jndustrija” kulture zemljište uz van privrednu zgradu” bruto katastarske površine 52.800 m2, katastarska općina Večeriska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom u dijelu 1/1,

12. „KG POGON”

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., je izgrađen na tri katastarske parcele:

parcela br 1438/2 ap. P.L. 1044- KO Večeriska (sa dva objekta i’/: jednog objekta)

parcela br 1639 ap. PL. 1044-KO Večeriska

parcela br 1641 ap. P.L. 1044-KO Večerska ( sa 1/3 objekta)

13. POGON R

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa 60 samostalnih klasičnih objekata u jedinstvenoj ogradi, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela ukupne površine parcela 2S3.569m2. sa posjedom i vlasništvom u dijelu 1 /1.

14. NOVA UPRAVNA ZGRADA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli 1435/52 n.p. ukupne površine 6050 m2,, sa posjedom i vlasništvom 1/1, Objekat na ovoj parceli je „SP-1 “-nova upravna zgrada ukupne površine 451,36 m2.

15. NOVA AMBULANTA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli k.č. 1435/27 n.p. Površina parcele je 930 m2, a površina objekta 363,40 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

16. STARA AMBULANTA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli 1435/26 n.p. Površina parcele je 1.400 m2 a površina objekta 190,90 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

17. KLP POGON

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o. nalazi se na parceli 1435/7 n.p. površine 12.000 m2. Dva građevinska objekta na ovoj parceli ,JCLP-300J“-proizvodnja površine 1.109,05 m2, uprava pogona površine 300,05 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

18. POGON C

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parcelama 1435/7 n.p„ 1435/8 rep., 1435/39 rep., 1435/41 n.p.,1435/42 n.p„ 1435/43 rep. ukupne površine 318.266 m2, sa 74 objekta, u posjedu i vlasništvu 1/1.

19. POMOĆNO SKLADIŠNI OBJEKTI

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.onalaze se na parcelama 1435/24n.p., 1435/25 n.p.ukupne površine 19.775m2, sa 15objekata, sa posjedom i vlasništvom 1/1.

II STROJEVI – Specifikacija prema Elaboratu o popisu sačinjenih od strane sudskih vještaka.

Sveukupna početna cijena LOT 1. iznosi 10.573.478.67 KM.

 LOT 2

I NEKRETNINE EKOPLAST

Kompleks Ekoplast je izgrađen na međusobno spojenim katastarskim parcelama 41.032 m2 katastarske površine sa 8 objekata, sa posjedom i vlasništvom PS “Vitezit“ d.o.o. Vitez- u stečaju u dijelu 1/1.

SKLADIŠTE I KOLSKA VAGA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit”, sa dva građevinska objekta i pripadajućom infrastrukturom Uslužno-skladišne cjeline “Skladište i kolska vaga”, je izgrađen na slijedećim katastarskim parcelama:

Ukupna površina 6.900 m2.

VITOPLAST

Predmetni dio kompleksa ‘ ’Vitezit” do.o., sapet samostalnih objekata Proizvodno-skladišne cjeline “Vitoplast”, je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli: Parcela broj k.č. 932/2 rep., broj posjedovnog lista 1044, naziv parcele  ’Industrija”, kulture ‘ ‘zemljište uz van Privrednu zgradu ”bruto katastarske površine 25.440 m2, katastarska općina Večeriska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom u dijelu 1/1.

II STROJEVI – Specifikacija prema Elaboratu o popisu.

Sveukupna početna cijena LOT 2 iznosi 785.605,00 KM.

LOT 3

BRIZJAK -Predmetni dio kompleksa PS“Vitezit“ do.o.Vitez-U STEČAJU, Brizjak, sa 8 (osam) samostalnih objekata u jedinstvenoj i odvojenoj mikrolokaciji, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela.- sve ukupna površina svih gore navedenih parcela je 136.774 m2 sa posjedom i vlasništvom u dijeli 1/1.

Sveukupna početna cijena za LOT 3. iznosi 536.849,00 KM.

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.