spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Vlada FBiH smanjila cijenu plina za 12,53 posto

- Oglasi -

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa. Riječ je o smanjenju cijene plina za 12,53 posto od 1. travnja ove godine.

- Oglasi -

Odlukom se daje suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.4.2023. godine, koja iznosi 866 KM/1000 Sm³, odnosno 0,866 KM/Sm³ (t= 15°C, p= 1,01325 bar, važeći uvjeti za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog plina (Hd=34.075,60 kJ/Sm³).

U cijenu prirodnog plina nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

- Oglasi -

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazloženo, u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora plinske privrede privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo uputilo je Federalnom ministarstvu trgovine, zahtjev za korekciju veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivne kompanije. U zahtjevu je navedeno da se nova veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) treba  smanjiti za 12,53 posto, odnosno sa dosadašnjih 990 KM/1.000 Sm³ na 866 KM/1.000 Sm³ .

Također, istaknuto je da bi se ova cijena prirodnog plina primjenjivala od 1.4.2023. godine i jedinstvena je za sve distributivne kompanije – povlaštene tarifne kupce plina Energoinvest d.d. Sarajevo.

Kao razloge za smanjenje cijene Energoinvest d.d. Sarajevo naveo je nekoliko faktora, kao što su relativno blaga zima i temperatura u većini europskih zemalja koja je iznad prosjeka za ovo doba godine, a što je oborilo potrošnju prirodnog plina i umanjilo povlačenje ovog energenta iz podzemnih skladišta. Dalje navode da se u skladištima u Europi nalazi oko 90 milijardi m³ prirodnog plina i još se pune preostali kapaciteti. Kao drugi važan faktor naveli su pad cijena nafte, koji se nastavio i u prvom kvartalu 2023. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavilo je mišljenje da postoje opravdani elementi za traženu korekciju (smanjenje) prodajne cijene za povlaštene tarifne kupce prirodnog plina, a Federalno ministarstvo trgovine ovaj zahtjev ocijenilo opravdanim, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.