spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Vlada FBiH usvojila Program poticaja poljoprivredi od 164 milijuna KM

- Oglasi -

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Poticaji privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenih ovogodišnjim federalnim proračunom, u iznosu od 164.000.000 KM. U Proračunu FBiH za 2023. godinu odobrena sredstva za poticaj poljoprivredi veća su za 58 milijuna KM u odnosu na prošlogodišnji proračun. Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu planirano je povećanje izdvajanja sredstava za sve vrste proizvodnji u odnosu na prošlogodišnji program. U okviru ovogodišnjeg programa, za poticaje animalnoj i biljnoj proizvodnji namijenjeno je 112,43 milijuna KM, od čega za animalnu 87.895.000 KM, a biljnu 24.535.000 KM. S ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i gazdinstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju nastavljena je podrška i kroz model ruralnog razvoja i ostalih vrsta podrški. Iznos od 51.070.000 KM namijenjen je strukturnim mjerama i raspoređen za mjere ruralnog razvoja (37.620.000 KM), model ostalih vrsta podrški (13.450.000 KM) i 500.000 KM za sudske presude, vansudske nagodbe, nerealizirane zahtjeve iz ranijeg perioda za koje su vršene dodatne provjere. Kako je navedeno u obrazloženju Programa, novčane podrške za ruralni razvoj usmjerene su povećanju konkurentnosti i zaštiti ruralnog okoliša. U okviru mjera za povećanje konkurentnosti koje su ključne za opstanak i razvoj poljoprivrednih gazdinstava predviđeno je izdvajanje 20.000.000 KM. Taj iznos namijenjen je za podrške investicijama u poljoprivredne strojeve i priključne uređaje, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavku rasplodne stoke, izgradnju, proširenje i opremanje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Podrška se odnosi i na legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, podizanje višegodišnjih nasada iz čega će biti finansirano do 50 posto iznosa prihvatljivih troškova investicije. Pored toga, za mlade poljoprivrednike i žene nositelje poljoprivrednih obiteljskih gazdinstava ili vlasnike obrta ostvaruje se dodatna podrška od pet posto.

- Oglasi -

Za podršku prehrambenoj industriji izdvojena su sredstva u iznosu od 14.000.000 KM, a visina podrške je do 50 posto prihvatljivih troškova ulaganja. Korisnicima će i ove godine biti na raspolaganju financiranje projekata putem kreditne linije Razvojne banke FBiH u čemu Federalno ministarstvo sudjeluje sa svojim grantom od 3.500.000 KM. Iz tog iznosa će biti finanscirano do 35 posto prihvatljivih troškova investicije u biljnu proizvodnju, stočarstvo ili ribarstvo, odnosno 35 posto iznosa prihvatljivih troškova u slučaju investicije u njihovu preradu. Navedenim mjerama podrške očekuju se nove investicije u poljoprivreno-prehrambenom sektoru u vrijednosti većoj od 80 milijuna KM. U okviru modela ostalih vrsta podrški izdvojen je iznos od 13.450.000 KM, koji je planiran za sufinanciranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, organiziranje stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima. Ove mjere obuhvaćaju i sufinanciranje uvođenja različitih EU i međunarodnih standarda kvaliteta kojima se povećava tržišni položaj domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Podrška različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenje sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, kao i mjere zemljišne politike, bit će realizirana uvođenjem novih mjera za podršku pokretanju proizvodnje sufinanciranjem START paketa za zasnivanje proizvodnje putem Jedinice za koordinaciju projekata (PCU). Također, predviđeno je financiranje obaveza Federacije po osnovu Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede (READP) koji realizira IFAD. Planirana su i sredstva za podršku različitim programima pokretanja proizvodnje i poticanja jesenje sjetve, za sufinanciranje nabavke mineralnog đubriva, sjemenskog materijala i goriva. Ciljevi Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu, obrazloženo je iz resornog federalnog ministarstva, su unapređenje poljoprivredne proizvodnje, povećanje obujma korištenja poljoprivrednog zemljišta, jačanje konkurentnosti, veće investicije, kao i povećanje ponude domaćih proizvoda uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača. Uz to, ove mjere trebaju osigurati stabilan dohodak u poljoprivredi, kao i životni standard poljoprivrednih proizvodača, te postupnu harmonizaciju i integraciju sektora poljoprivrede u svjetsko i tržište Europske unije.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.