Vitez
raštrkani oblaci
-6.1 ° C
-6 °
-6.1 °
100 %
1kmh
40 %
Ned
9 °
Pon
10 °
Uto
7 °
Sri
8 °
Čet
14 °

JAVNI NATJEČAJ za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Ministarstvo obrane BiH raspisalo je Javni natječaj za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Riječ je o javnom natječaju za popunu 600 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH.

Na natječaj se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje, a koji zadovoljavaju i druge uvjete definirane oglasom. To podrazumijeva, između ostalog, da su državljani BiH, zdravstveno sposobni za službu u OS BiH, da nisu kažnjavani i da nemaju sigurnosnu smetnju, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Također, za određeno formacijsko mjesto na koje se prijavljuju moraju imati odgovarajuću vrstu škole i stupanj stručne spreme.

Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na Javni natječaj i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, s nazivom vrste škole i zvanja koje stiču.

Važno je napomenuti i da kandidati nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadeset sedam) godina u vrijeme prijema, to jeste na dan 1. 2. 2021. godine.

Izbor kandidata vrši Povjerenstvo za izbor vojnika u Oružane snage BiH, a selekcija i izbor kandidata realizira se kroz tri faze testiranja i provjera i osnovnu vojničku obuku.

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutiranje u: Sarajevu – vojarna “Rajlovac”, Banjoj Luci – vojarna “Kozara”, Čapljini – vojarna “Božan Šimović” i Tuzli – vojna baza “Aerodrom Dubrave”.

Prije upućivanja na osnovnu vojničku obuku, za najuspješnije kandidate na listama uspješnosti Ministarstvo obrane BiH će organizirati zdravstvene preglede i sigurnosnu provjeru.

Kandidati koji budu oglašeni zdravstveno sposobnim za vojnu službu i ne budu imali sigurnosnu smetnju, upućuju se na osnovnu vojničku obuku, nakon čega se primaju u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani u procesu prijema. Osnovna vojnička obuka realizira se u Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga BiH u Pazariću i komandama i jedinicama OS BiH po planu osnovne vojničke obuke.

Rok za predaju prijava s pratećom dokumentacijom na Javni natječaj je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva obrane BiH.

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.