spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
oblačno
6.1 ° C
6.1 °
6.1 °
97 %
0.7kmh
100 %
Pet
6 °
Sub
11 °
Ned
10 °
Pon
13 °
Uto
13 °

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽSB raspisao oglas za prijam u radni odnos

- Oglasi -
- Oglasi -

Na Zakona o radu FBiH i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ŽSB, Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB i Pravilnika o radu, ravnatelj Zavoda uz suglasnost zamjenika ravnatelja Zavoda, donosi Odluku kojom raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos radnika na  neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:

- Oglasi -

1.-referent za pripremu regresne dokumentacije – 1 (jedan) izvršitelj

- Oglasi -

Opis poslova:

  • evidentira i kompletira predmete u sudskim sporovima, vodi rokovnik pravnih radnji, ustrojava kartice tužitelja i tuženika, vodi kartoteku, ulaže podneske  u spis,  skrbi se o kretanju predmeta od njegovog nastanka do okončanja postupka – spora.
  •   surađuje i konzultira šefa  službe  o poslovima iz svog domena
  • dostavlja tužbe i druge zahtjeve Službi za financijske i računovodstvene poslove radi provjere osnovanosti zahtjeva, od ove Službe pribavlja originalne akte (račune, virmane i sl.) koji  se na sudu mogu upotrijebiti kao dokaz,  prikuplja potrebne dokumente i podatke iz poslovnica, koji mogu biti relevantni u postupku – sporu i  obavlja provjeru realizacije obaveza – potraživanja po završenim predmetima,
  • sastavlja izvješća po  tužbama  u parničnom postupku, postupku medijacije i drugim postupcima, po vrstama sporova, vrijednosti zahtjeva, iznosu obeštećenja i okončavanju sporova odnosno visini  potraživanja,
  • vodi arhivu tijela upravljanja i rukovođenja Zavoda
  • obavlja administrativno – tehničke i druge pomoćne poslove pri izradi općih akata te druge poslove po nalogu šefa službe.
  • priprema dokumentaciju za rad Povjerenstva  za van- županijsko liječenje i Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju i ortopedska pomagala obrađuje istu nakon zasjedanja povjerenstva i drugih povjerenstava, i arhivira ju.
  • obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora Zavoda.

Potrebni uvjeti za radno mjesto:

  • IV. stupanj stručne spreme, gimnazija, upravna ili ekonomska škola
  • šest mjeseci radnog iskustva u struci

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja , Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji , uz obvezu pozivanja na poseban zakon. Svoju prednost prilikom zapošljavanja ovi kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima izdanim od strane mjerodavne institucije.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Probni rad može trajati od jednog do najduže šest mjeseci. Mjesto obavljanja rada je Zavod za zdravstveno osiguranje Novi Travnik, a radno vrijeme traje od 07.30 do 16.00 sati. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana  objave oglasa.

Kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja  su Safet Alispahić i Marina Stipić-Kašćel.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u prostorije Zavoda za zdravstveno osiguranje u Novom Travniku ili poslati putem pošte na adresu: Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Središnja Bosna, Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa, Ul. Kralja Tvrtka broj 18 Novi Travnik, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“-REFERENT ZA PRIPREMU REGRESNE DOKUMENTACIJE.

Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti(originali ili ovjerena fotokopija ,da nije starija od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane mjerodavnog tijela): rodni list, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o završenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu  u struci te kratak životopis. Samo izabrani kandidat će biti  obvezan  u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati čije su prijave potpune i blagovremene dužni su pristupiti pismenom ispitu i intervjuu o čijem terminu održavanja će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili putem web stranice Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB Novi Travnik.

- Oglasi -
spot_imgspot_img
spot_img

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.