Vitez
oblačno
-3.2 ° C
-3 °
-3.3 °
100 %
1kmh
90 %
Pet
-4 °
Sub
-3 °
Ned
0 °
Pon
-1 °
Uto
3 °

Dom zdravlja u Vitezu raspisao oglas za prijam djelatnika

Ravnatelj Javne ustanove Dom zdravlja Vitez prim. Zoran Pocrnja,dr.med., temeljem Odluke o potrebi prijema u radni odnos raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos za pozicije-.

1.DOKTOR MEDICINE-na neodređeno vrijeme u Odjel opće/obiteljske medicine sa područnim ambulantama, 2 izvršitelja, uz probni rad od 5 mjeseci.

Kratak opis poslova radnog mjesta:

-Promocija zdravlja i zdravih stilova života, prevencija nastanka, rano otkrivanje, blagovremeno i adekvatno liječenje stanovništva.

-Prevencija nastanka komplikacija i invalidnosti, njihovo adekvatno zbrinjavanje i liječenje.

-Uredno, blagovremeno i potpuno vođenje propisanih evidencija i izvještavanje.

-Drugi poslovi iz svoje djelatnosti i po nalogu voditelja odjela.

Kandidati treba ispunjavati sljedeće:

a) Opći uvjeti:

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina

-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

b) Posebni uvjeti:

Pod 1.završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, Licenca za samostalan rad u zvanju doktor medicine.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz javnog oglasa:

-Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom,kontakt telefonom i adresom, sa naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje kandidati dostavljaju i sljedeće dokaze:

DOKTORI MEDICINE:

-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore;

-Uvjerenje o državljanstvu;

Radno vrijeme u Odjelu opće/obiteljske medicine sa područnim ambulantama JU Dom zdravlja Vitez organizirano je pet dana u tjednu sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.

Mjesto rada je središnja zgrada, područne ambulante JU Dom zdravlja Vitez i područje općine Vitez.

Provjera stručnog znanja obavit će se putem pismenog ispita i intervjua.

Samo izabrani kandidati će biti u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni.

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” ili web stranici općine Vitez.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, sa obvezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj kuverti dostaviti na adresu:

JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul.Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA

RADNO MJESTO__________________________________

sa naznakom ,,NE OTVARATI”

Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu pošiljaoca.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.

NAJNOVIJE OBJAVE

- Advertisment -