spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Javna ustanova Bolnica Travnik zapošljava

- Oglasi -

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa broj:10-1989 od 20.3.2023.godine,

- Oglasi -

Ravnatelj Javne ustanova Bolnica Travnik, raspisuje

O G L A S

- Oglasi -

za prijam u radni odnos

  • JEDNU (1) MEDICINSKU SESTRU-TEHNIČAR – u Ginekološko porođajnu službu u radni odnos na određeno vrijeme na period od 1 godine
  • JEDNU (1) MEDICINSKU SESTRU-TEHNIČAR – u Službu za zaštitu zdravlja djece i omladine u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

UVJETI: pored Zakonom propisanih općih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uvjete:

– Završenu srednju medicinsku školu općeg smjera,

– Položen stručni ispit,

– 1 godina radnog iskustva  i

– Važeća licenca za samostalan rad.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

– Prijavu na oglas svojeručno potpisanu uz širi životopis

– Ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj  medicinskoj školi općeg smjera

– Ovjerene kopija svjedočanstva I,II,III i IV razreda srednje medicinske škole općeg smjera

– Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru

– Važeću licencu za samostalan rad

– Potvrda o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita za medicinsku sestru-tehničara

– Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

– Općinsko uvjerenje o pripadnosti obitelji poginulih pripadnika OSBiH

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijam radnika objavljuje se u dnevnom listu „Oslobođenje“ a integralni tekst oglasa na web stranici Javna ustanova Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Povjerenstvo za provođenje oglasa će održati pismeni test i intervjuu.

Termin intervjua i pismenog testa će biti objavljen na web stranici JU Bolnica Travnik.

Ocjenu kandidata prijavljenih na oglas izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ŽSB i Odluke ravnatelja o bodovanju kandidata za prijam u radni odnos broj: 10-1059 od 31.1.2020. godine.

Napomena:Izabrani kandidati će biti u obavezi da u naknadnom roku dostave liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje budu primljeni.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa”, Ul. Kalibunar bb. Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.