spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
oblačno
-3.4 ° C
-3.4 °
-3.4 °
97 %
1.7kmh
95 %
Pon
-3 °
Uto
1 °
Sri
4 °
Čet
4 °
Pet
4 °

Natječaj za prijam u radni odnos u Službi za zapošljavanje ŽSB

- Oglasi -

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanske županije („Službene novine ŽSB/SBŽ, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanske županije („Službene novine SBŽ/ŽSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17, 12/18 i 02/21), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBŽ/ŽSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-117/21 od 13.12.2021. godine ravnatelj uz suglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB, raspisuje

N A T J E Č A J

za  prijam u radni odnos u Službu za zapošljavanje SBŽ/ŽSB

I

Voditelj Zavod-Ispostave Jajce, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci.

Uvjeti: VSS-VIl/1 stepen, fakultet društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova, društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno-matematičkog nastavnog smjera.

Radno iskustvo: Najmanje 5 godine radnog iskustva na poslovima zapošljavanja ili sličnim poslovima i položen stručni ispit.

Opis poslova: organizira zakonom propisane registre i organizira njihovo vođenje, kompletira zahtjeve za novčanu naknadu, dokup staža i radne dozvole, izrađuje mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje i analize, obavlja savjetovanja sa poslodavcima i drugim institucijama, ustanovama i službama ,vodi stalnu kontrolu o broju korisnika zdravstvene zaštite, posreduje u zapošljavanju i informira nezaposlene i osobe koje traže zaposlenje o njihovim pravima i obavezama obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Službe, kao i poslove koje naloži ravnatelj uz suglasnost zamjenika ravnatelja.

II

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete navedene u natječaju bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

III

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji regulira navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

IV

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafira):

  • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana,
  • Biografija,
  • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
  • Dokaz o stupnju školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje izdato od strane ranijeg poslodavca sa naznakom na kojim poslovima i sa kojom školskom spremom je stečeno radno iskustvo),
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Kandidat koji bude odabran obavezan je dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko odabrani kandidat nema položen stručni ispit, obavezan je do isteka probnog rada dostaviti dokaz o istom),
  • Kandidat koji bude izabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

V

Mjesto obavljanja rada je Zavod Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB – Jajce. Radno vrijeme u trajanju od 08:00 do 16:30 sati. Natječaj se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Zavod-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Natječaja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete sadržane u natječaju neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBŽ/ŽSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB 030/518-764.

Broj: 01-30-1-17/22

Datum, 10.01.2022.godine

- Oglasi -
spot_img
spot_img

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.