spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
oblačno
2 ° C
2 °
2 °
87 %
2kmh
100 %
Uto
3 °
Sri
7 °
Čet
8 °
Pet
8 °
Sub
7 °

OGLAS: Potrebno više administrativnih djelatnika u Službi za zapošljavanje Središnje Bosne

- Oglasi -

Ravnatelj uz suglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje ŽSB, raspisuje natječaj za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje ŽSB

I

Administrativni radnik u Uredu ravnatelja i zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanjena neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uvjeti: SSS, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

II

Evidentičar i radnik za administrativne poslove u Biro-Ispostavi Travnik na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uvjeti: SSS, najmanje 6. mjeseci radnog iskustva.

III

Savjetodavac II u Biro-Ispostavi Travnik na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uvjeti: VŠS – Vl stupanj, fakultet društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje s ‘najmanje 180 ECTS bodova društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno matematičkog-nastavnog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci  položen stručni ispit.

IV

Savjetodavac II u Biro-Ispostavi Kreševo na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: VSS – Vl/1 stupanj, fakultet društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje s ‘najmanje 180 ECTS bodova društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno matematičko-nastavnog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

V

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete navedene bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

VI

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji regulira navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave , pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

VII

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafira):

  • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
  • Biografija,
  • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
  • Dokaz o stupnju školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • Dokaz o radnom iskustvu (pod radnim iskustvom podrazumijeva se rad u struci nakon obrazovanja),
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod tačkom 3 i 4. (uvjet nije obavezan u trenutku prijave , ukoliko odabrani kandidat nema položen stručni ispit, obavezan je do isteka probnog rada dostaviti dokaz o istom),
  • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

VI

Služba će prilikom provođenja procedure voditi računa o propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje.

VII

Natječaj se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete sadržane u konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje , ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje 030/518-764.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.