spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
slabi snijeg
0.5 ° C
0.5 °
0.5 °
89 %
2.3kmh
100 %
Pet
-0 °
Sub
1 °
Ned
2 °
Pon
4 °
Uto
2 °

OGLAS ZA POSAO: Služba za zapošljavanje prima na neodređeno vrijeme

- Oglasi -

Na temelju članka 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje ŽSB („Službene novine ŽSB, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), članka 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  ŽSB („Službene novine ŽSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17, 12/18, 02/21, 03/22 i 08/22), članka 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje ŽSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ŽSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-207/22 od 23.11.2022. godine direktor uz suglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje ŽSB, raspisuje

K O N K U R S

za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje ŽSB

I

Šef Odjela za materijalno – financijske poslove na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uvjeti: Stručna sprema: VSS, Vll/1 stupanj, ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, certifikat samostalnog računovođe s ažuriranom licencom i položen stručni ispit.

Opis poslova: organizira i rukovodi Odjeljenjem, te odgovara za rad odjeljenja, nadzor nad vođenjem pomoćnih evidencija, knjige stalnih sredstava, inventara; žiro-računi, pomoćne knjige, priprema i izrada periodičnih i godišnjih obračuna i izvještaja, priprema i izrada obračuna amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava, sudjelovanje u izradi Financijskog plana, analiza i praćenje prihoda i rashoda u kontekstu istog, te davanje mišljenja, sugestija i prijedloga pri donošenju i eventualnom rebalansu Finansijskog plana, praćenje propisa u vezi materijalno- financijskog poslovanja, kao i upoznavanje s izmjenama u propisima organa i uprave Službe, koordinacija i praćenje obračuna novčane naknade iz radnog odnosa, zdravstvenog doprinosa za nezaposlene osobe, dokupa staža, te drugih zakonom predviđenih prava pojedincima, priprema popisa i popisnih povjerenstava, priprema akata za organe i upravu Službe, svaki drugi posao iz oblasti djelokruga odjeljenja i Službe, po nalogu direktora i zamjenika ravnatelja.

II

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete navedene u konkursu bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

III

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji reguliše navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na konkurs, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

IV

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafira):

  • Svojeručno potpisana prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa,
  • Biografija,
  • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
  • Dokaz o stupnju školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • Dokaz o radnom iskustvu (pod radnim iskustvom podrazumijeva se rad u struci nakon obrazovanja),
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Certifikat samostalnog računovođe sa ažuriranom licencom izdat od strane nadležne institucije za certificiranje,
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu (uvjet nije obavezan u trenutku prijave na konkurs, ukoliko odabrani kandidat nema položen stručni ispit, obavezan je do isteka probnog rada dostaviti dokaz o istom),
  • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

V

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom ŽSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje ŽSB.

VI

Konkurs se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Konkursa. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje ŽSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBK/KSB 030/518-764.

Broj: 01-30-1-2244/22

Datum, 05.12.2022. godine

zamjenik ravnatelja                  direktor

Marinko Krajina, dipl.ing.     Željko Lončar dipl. oec.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.