spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
slaba kiša
15.7 ° C
15.7 °
15.7 °
92 %
1.8kmh
50 %
Sub
15 °
Ned
21 °
Pon
17 °
Uto
17 °
Sri
20 °

Osnovna škola ,,Bila” raspisala natječaj za popunu radnih mjesta

- Oglasi -
- Oglasi -

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu („Sl. novine KSB“ br. 11/01) , članka 66. Statuta škole, članka  3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskoj županiji  („Sl. novine ŽSB „ broj:7/19), te Odluke Vlade  ŽSB 01-11.7-6429/2022 od 04.08.2022. godine i Suglasnosti Ministarstva  obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa ŽSB broj:03-30-1/2022-224 od 05.08.2022, OŠ „Bila“ Vitez raspisuje:

N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

- Oglasi -

Nastavnik matematike, puna norma, na neodređeno radno vrijeme, stalna potreba škole.

- Oglasi -

Nastavnik njemačkog jezika, 2 sata tjedno, na određeno radno vrijeme do 30.06.2023. godine.

Nastavnik biologije, 4 sata tjedno, na određeno radno vrijeme do 30.06.2023. godine.

  • UVJETI NATJEČAJA:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH (Sl. novine F BiH“ br: 26/16),  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu ŽSB ( „ Sl. novine ŽSB“ broj: 11/01, 11/04 i 17/04), Nastavnim planom i programom na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta u OŠ „Bila“ Vitez i to:

– VSS- VII/1 stupanj stručne spreme ili II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova ) odgovarajuće struke 

    U prijavi  na natječaj kandidati su dužni dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime; adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu, te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i životopis.

  • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu ( diplome za oba ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja)

 Pored obvezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju ( potvrda, uvjerenje) o položenom stručnom ispitu, prosjek ocjena na fakultetu, radni staž, napredovanje u zvanju, te ostvarivanje prednosti prilikom  zapošljavanja na temelju posebnih prava iz Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji). 

   Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ( ne starije od 6. mjeseci).   Nakon primitka prijava na natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja popis kandidata među kojima se provodi izborni postupak, datum održavanja  obveznog pismenog ispita i usmenog intervjua blagovremeno  će se objaviti na web stranici škole.

Nakon primitka prijava na natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja popis kandidata među kojima se provodi izborni postupak, a datum održavanja  obveznog pismenog ispita i usmenog intervjua blagovremeno će se objaviti na web stranici škole.

Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu i usmenom intervjuu bit će eliminirani iz daljnje natječajne procedure. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Listom uspješnih kandidata objavljuje se na web-stranici škole i dostava se smatra obavljenom prema svim kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici škole, u kojemu teče i vrijeme za žalbu. 

Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Listom uspješnih kandidata objavljuje se na web-stranici škole i dostava se smatra obavljenom prema svim kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici škole, u kojemu teče i vrijeme za žalbu. 

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te Uvjerenje o nekažnjavanju.

Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi nakon okončanja natječajne procedure.

 Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na web stranici škole i Večernjem listu.

Za sve dodatne obavijesti kandidati mogu kontaktirati tajništvo škole na broj telefona škole: 030 / 716-243

Prijave dostaviti  isključivo poštom na adresu Osnovne škole „Bila“ u Vitezu s naznakom „Prijava na natječaj NE OTVARATI“. ADRESA:  OŠ „Bila“ Vitez Marosi b.b., 72 256 Bila.

- Oglasi -
spot_imgspot_img
spot_img

NAJNOVIJE OBJAVE