spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Osnovna škola “Bila” raspisala natječaj

- Oglasi -

Temeljem članka 73. Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB” br. 11/01), članaka 103., 148. i 149. Statuta škole, te članka 8. Pravilnika o vrsti vlastitih i ostalih prihoda u OŠ“BILA“ ,Školski odbor OŠ „Bila „ u Biloj raspisuje:

  • NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ŠKOLSKE KUHINJE

Predmet ovog natječaja je poslovni prostor školske kuhinje koji se nalazi u sastavu Osnovne škole “Bila” u Biloj, veličine cca 19 m2. Poslovni prostor školske kuhinje daje se u zakup najpovoljnijem ponuđaču na određeno vrijeme, što će detaljnije biti regulirano Ugovorom o zakupu koji zaključuju   ravnatelj škole, kao zakupac i najpovoljnijeg ponuđača kao zakupoprimca.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveći ponuđeni iznos zakupnine za predmetno razdoblje. U poslovnim prostorijama mora se zadržati namjena predviđena natječajem. Poslovni prostor kuhinje daje se u stanju u kakvom se sada nalazi. Predmetnu opremu zakupnik prima u najam, kroz cijelo vrijeme trajanja zakupa poslovnog prostora. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa za predmetni poslovni prostor ponovno se raspisuje natječaj. Natječaj o zakupu objavit će se na oglasnoj ploči Osnovne škole “Bila” i na web stranici škole.

Ponuđači dostavljaju pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom “NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ — POSLOVNI PROSOTOR – ŠKOLSKA KUHINJA”.

Rok za podnošenje ponuda je osam (8) dana od dana objavljivanja, zaključno s 19. siječnja 2023. godine  do 13 sati.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE