spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
oblačno
8.6 ° C
8.6 °
8.4 °
97 %
1kmh
100 %
Sub
9 °
Ned
13 °
Pon
17 °
Uto
17 °
Sri
20 °

RASPISAN NATJEČAJ: Bira se ravnatelj Županijske uprave za civilnu zaštitu

spot_img

Nakon smrti Nikice Stipinovića iz Viteza, tadašnjeg ravnatelja Županijske uprave za civilnu zaštitu Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 21. rujna tekuće godine objavila je javni oglas za popunu ovog, jednog od najznačajnijih mjesta u sustavu državne službe Županije Središnja Bosna. O važnosti mjesta govori i veliki koeficijent za plaću ovog rukovodećeg državnog službenika koji iznosi 6,20 za osnovicu plaće od 290 KM. Dolazimo do zaključka kako je, osnovna plaća oko 2 000 KM bez dodataka za minuli staž, prijevoz i topli obrok.

Veće plaće po Zakonu o plaćama i naknadama u ŽSB imaju samo saborski zastupnici, ministrici, pravobranitelji i tajnici Vlade te Sabora.

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Županijskoj upravi za civilnu zaštitu Županije Središnja Bosna
Radno mjesto:

 • ravnatelj – 1 (jedan) izvršitelj
  Opis poslova: rukovodi radom Uprave, predstavlja Upravu i vrši sljedeće poslove: organizira
  vršenje svih poslova iz nadležnosti Uprave, donosi propise, interne opće i pojedinačne akte za koje
  je zakonom i podzakonskim propisima ovlašten i sukladno zakonu i podzakonskim propisima
  odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog
  odnosa ili u svezi sa radnim odnosom u Upravi i vrši druge poslove koji su mu zakonom i
  podzakonskim propisima stavljeni u mjerodavnost.
  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
  Hercegovine:
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
  stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
  Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
  djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
  u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena
  iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
  Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člankom IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
  Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju , kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
  uvjete:
 7. VII stepen stručne spreme – fakultet političkih znanosti, filozofski, ekonomski ili pravni
  fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se
  vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
  studiranja, smjer sigurnosne i mirovne studije, sociološkog ili filozofskog smjera,
  ekonomskog ili pravnog smjera,
 8. najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja diplome visokog
  obrazovanja,
 9. poznavanje rada na računalu.
  Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
 1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
  obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
  Službe za postavljenja u organima državne službe u ZDŽ, sa sjedištem u Zenici ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
  natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u
  skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
  uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
  službe u ZDŽ, sa sjedištem u Zenici ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
  NAPOMENE ZA KANDIDATE:
  O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
  obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
  Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
  odustao od dalje procedure.
  Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
  načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta.
  Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
  organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
  ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih osoba. Sve ovjerene
  fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
  Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
  pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
  dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
  Kandidati u moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave
  u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
  Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja bit će isključen iz procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
  Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
  „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u ZDŽ,
sa sjedištem u Zenici,
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Županijskoj upravi za civilnu zaštitu Županije Središnja Bosna,
sa pozivom na broj: 09-30-8-120/21“

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.