spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Srednja škola Vitez: Raspisan oglas za izbor i imenovanje ravnatelja

- Oglasi -

Na temelju članka 101. i102. Zakona o srednjem školstvu (Službene novine 11/01,17/04, 15/12), članka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u Županiji Središnja Bosna“ (Službene novine , broj:6/20)“ članka 130. Statuta Srednje škole „Vitez“ Vitez, broj: 348-31/16 od 16.8.2016. godine, Odluke Školskog odbora Srednje škole „Vitez“ , broj: 78-34-02-31/23-4 od 23.02.2023. godine, i Suglasnosti nadležnog ministarstva, broj: 03-30-278/2023 od 3.3.2023. godine, Srednja škola „Vitez“ Vitez, raspisuje N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja škole

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/18, i 89/18), trebaju ispunjavati i posebne uvjete članka 101. Zakona o srednjem školstvu (Službene novine , broj; 15/12)“

RAVNATELJ ŠKOLE: UVJETI:

 • visoka stručna sprema, VII/1 stupanj naobrazbe ili 300 ECTS bodova
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da ispunjava uvjete za nastavnika u srednjoj školi prema odredbama Zakona o srednjem školstvu
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno obrazovnim poslovima

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 • diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom obrazovanju
 • uvjerenje ili ovjerenu presliku o položenom stručnom ispitu
 • izvadak iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • potvrda o radnom iskustvu (stažu) u školi
 • kratak životopis

Ravnatelj se imenuje na četiri (4) godine. Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno u tajništvo škole ili preporučeno putem na adresu: Srednja škola „Vitez“ , Ilije Petrovića bb., 72250 Vitez, s naznakom „Prijava na natječaj NE OTVARATI“ na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave , adresu i kontakt telefon, stoji u oglasu kojeg potpisuje predsjednica Školskog odbora Srednje škole „Vitez“, Ljiljana Petrović, dipl.ing.šumarstva

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.