spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Uvaženi zahtjevi sportskih klubova: Produžen rok za olakšano plaćanje dugovanja

- Oglasi -

Vlada FBiH je na sjednici, na prijedlog federalnog premijera, prihvatila informaciju i donijela zaključke u vezi sa zahtjevima sportskih kolektiva i drugih subjekata za produženje roka važenja olakšanog plaćanja dugovanja po ugovorima o reprogramu duga za poreze i doprinose.

Taj rok, prema Zaključku Vlade od 29.3 2022. godine bio je 31.12 ove godine i donesen je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta. Sportski kolektivi i drugi subjekti obratili su se federalnom premijeru za produženje tog roka, koji je današnjim zaključkom Vlada FBiH i produžila do 30.6.2023. godine.

Tako je Porezna uprava FBiH (PUFBiH) danas zadužena da do 30.6. naredne godine odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obaveza za sportske kolektive i poslovne subjekte koji s njom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili o odgođenom plaćanju, a zbog posljedica izazvanih pandemijom.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.