spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
oblačno
0.3 ° C
0.3 °
0.3 °
88 %
1.3kmh
92 %
Pon
-0 °
Uto
3 °
Sri
7 °
Čet
7 °
Pet
4 °

Vlada ŽSB o dodjeli koncesije za istraživanje, eksploataciju, preradu i korištenje vode u Vitezu

- Oglasi -

Premijer ŽSB sazvao je 121. sjednicu Vlade Srednjobosanske županije, za četvrtak, 14. 4. 2022.godine, u 9 sati, a predložen je sljedeći dnevni red.

1. Zapisnik sa 120.sjednice Vlade Srednjobosanske županije – tajnik Vlade
2. Mišljenje na Prednacrt zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskoj županiji- Ministarstvo obrazovanja, mladih ,kulture i sporta
4. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske direkcije za putove za 2021. godinu – Županijska  direkcija za puteve
5. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31. 12. 2021. godine Županijske direkcije za puteve –direkcija za puteve
6. Prijedlog odluke o nabavci i prodaji motornih vozila za potrebe direkcije za puteve –direkcija za puteve
7. Prijedlog odluke o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Službe za zapošljavanje Srednjobosanske županije – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ za 2022. godinu – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istraživanje, eksploataciju, preradu i korištenje sanitarne i tehnološke vode iz bunara na lokalitetu PS „PRINCIP“, općina Vitez – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu (interventna sredstva)
11. Prijedlog odluka (2x) o izdvajanju sredstava tekuće pričuve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2022. godinu (donacija OŠ „Kaonik“) – Ministarstvo financija
13. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2022. godinu (donacija OŠ „Mehurići“) – Ministarstvo financija
14. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2022. godinu (donacija OŠ „ Ivan Goran Kovačić“) – Ministarstvo financija
15. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2022. godinu (donacija OŠ „ Berta Kučera“) – Ministarstvo financija
16. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2022. godinu – Ministarstvo financija
17. Prijedlog odluke i izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanske županije za 2022. godinu za financiranje Agencije za privatizaciju
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za popunu radnih mjesta za školsku 2021/22. godinu – Ministarstvo obrazovanja, mladih ,kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete od požara na privatnom stambenom objektu –uprava za civilnu zaštitu
20. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku materijalna za obavljanja uviđaja i drugih policijskih radnji
b) za nabavku kriminalističko tehničke opreme
c) za nabavku koverti
21. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za izgradnju prilaza za invalide
b) za nabavku klima uređaja
c) za nabavku računarske opreme
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga deratizaciju u sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga deratizacije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku uredskog namještaja za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motornog vozila za potrebe tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku instalacija novog sistema grijanja za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Suglasnost na Aneks 9 Ugovora o koncesiji o projektiranju, izgradnji, korištenju i prijenosu MHE „Velike Vode“, općina Kreševo
29. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku uredskog materijala za potrebe Ministarstva financija – Ministarstvo financija
30. Suglasnost za potpisivanje ugovora o smještaju u JU Edukacijsko rehabilitacijskom centru „Duga“ Novi Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
31. Suglasnost za potpisivanje ugovora o zakupu za potrebe Ministarstva obrazovanja, mladih, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) zaključivanje ugovora o djelu sa „Odmor, rekreacija, sport i kultura“ d.o.o. Novi Travnik
b) zaključivanje ugovora sa auto klubom „Mladost“ Novi Travnik
c) zaključivanje ugovora sa auto klubom „Jajce“
d) zaključivanje ugovora sa KŠC „Petar Barbarić“ Travnik
e) zaključivanje ugovora sa Osnovnom školom „Travnik“ Travnik
32. Suglasnost za poništenje postupka za nabavku peći i pumpe za centralno grijanje u Osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, mladih, kulture i sporta
33. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Osnovne škole „Uskoplje“ za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, mladih, kulture i sporta
34. Suglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH – Ministarstvo obrazovanja, mladih, kulture i sporta
35. Suglasnost na Odluku o dopuni Plana javnih nabavki Ministarstva financija za 2021. godinu – Ministarstvo financija
36. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za 2022. godinu
37. Suglasnost za isplatu naknada iz ugovora o privremenim i povremenim poslovima zaključenih za potrebe uprave za branitelje
38. Suglasnost na izmjenu i dopuna Plana centralnih nabavki za 2022. godinu – Ured za javne nabavke
39. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku računara i prateće računarske opreme – Ured za javne nabavke
40. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku uglja lignita – Ured za javne nabavke
41. Suglasnost za povrat nerealizirane garancije privrednom društvu R&S d.o.o. Sarajevo za urednu provedbu okvirnog sporazuma broj: 108092025 – Ured za javne nabavke
42. Informacija o raskidanju okvirnog sporazuma o nabavci uglja lignita – Ured za javne nabavke
43. Informacija o sastanku sa Udruženjem poslodavaca Srednjobosanske županije – Ministarstvo gospodarstva
44. Informacija o pregovorima sa predstavnicima sindikata iz oblasti zdravstva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
45. Informacija o zahtjevu Odbora državne službe za žalbe za planiranje i doznačavanje sredstava – Ministarstvo pravosuđa i uprave
46. Izvještaji općina o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite –uprava za civilnu zaštitu
a) Izvještaj općine Vitez za sanaciju štete od požara na poslovnom objektu „EKO TRSTIKA“
b) Izvještaj općine Vitez za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
c) Izvještaj općine Vitez za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
d) Izvještaj općine Vitez za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Redže Patkovića
e) Izvještaj općine Jajce za nabavku interventnog motornog vozila za OS CZ Jajce
f) Izvještaj općine Donji Vakuf za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Sadije Radić
g) Izvještaj općine Donji Vakuf za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Smaila Terzića
47. Izvještaji o radi inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2x
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivredei šumarstva
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
d) Ministarstvo gospodarstva (3x)
48. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade Županije za prvu sjednicu u mjesecu travnju 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
49. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju – Ministarstvo gospodarstva

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.