spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Vitez

- Oglasi -

Danas je održana 22. sjednica Općinskog vijeća Vitez na kojoj je razmatrano dvadeset točaka dnevnog reda, a uz to usvojen je zapisnik o radu 21. sjednice Općinskoga vijeća održane 19.6.2023. godine te su razmatrani odgovori na vijećnička pitanja i postavljana su nova pitanja.

- Oglasi -

Usvojen je Dokument okvirnog Proračuna općine Vitez za razdoblje 2024.-2026. godina, a ovim dokumentom, urađenim temeljem procijenjenih prihoda za naredne tri godine urađena je procjena rashoda i izdataka za navedeni trogodišnji period i Dokument okvirnog proračuna predstavlja polaznu osnovu za izradu proračuna za 2024. godinu i procjenu za 2025. i 2026. godinu.

Usvojeno pet izvješća o radu

- Oglasi -

Na današnjem dnevnom redu bilo je nekoliko izvješća o radu te su tako vijećnici prihvatili Izvješće o  radu  JU Dom zdravlja Vitez za 2022. godinu kao i Program rada ove ustanove za 2023. godinu. Zatim, prihvaćeno je Izvješće o radu JU Gradska knjižnica Vitez za 2022. godinu, Izvješće o radu za 2022. godinu i financijski plan poslovanja JU Dječji vrtić Vitez za 2023. godinu, Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2022. godinu te Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu.

Na dnevnom redu šest informacija

Također, k znanju je primljeno i šest informacija, a radi se o Informaciji o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća, Informaciji o poslovanju gospodarskih subjekata u 2022. godini, Informaciji iz oblasti braniteljsko- invalidske skrbi, Informaciji o radu nevladinog sektora za 2022. godinu s posebnim osvrtom na omladinski rad, Informaciji o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2022/23. godinu u općini Vitez i Informaciji o stanju sporta na području općine Vitez.

Javnom komunalnom poduzeću Vitkom dodijeljena su dva posla, održavanje lokalnih putova te rekonstrukcija vodovodne mreže i popravke kvarova na dijelu gdje su uočeni veliku gubitci.

Općina Vitez u procesu je izrade strateških dokumenata, a danas je na sjednici OV Vitez razmatran Nacrt Strategije omladinske politike Općine Vitez 2023.-2030.godine, koji je usvojen te će se otvoriti javna rasprava po ovome Nacrtu kako bi se došlo do konačne verzije Strategije. S time u vezi usvojen je Nacrt smjernica za sudjelovanje građana u izradi strateških dokumenata.

Na koncu, usvojena je Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine na određeno vrijeme putem postupka licitacije.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE