spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Sazvana 149. sjednica Vlade ŽSB: Sadržajan dnevni red

- Oglasi -

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije (Službene novine ŽSB, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije (Službene novine ŽSB, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

Premijer Vlade ŽSB Tahir Lendo sazvao je
149. sjednicu Vlade Srednjobosanske županije, za četvrtak, 8. 12. 2022.godine, u 9 sati


DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 148. sjednice Vlade Srednjobosanske županije – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o izmjeni naziva Mješovite srednje škole Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
4. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Proračuna ŽSB na dan 31.12.2022. godine – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2022. godinu (za OŠ “Kiseljak 1“ Bilalovac) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „Saračević 3“ i Saračević 4“,na lokalitetu Prokos, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „SE Eko-Energy 1“ i „SE Eko-Energy 2“,na lokalitetu Prokos, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Poticaji privatnim poduzećima i poduzetnicima za podršku unaprjeđenja prometa“ za 2022. godinu – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade ŽSB za kulturu u 2022. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade ŽSB za sport u 2022. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku fotoaparata za akviziciju – Ministarstvo unutarnjih poslova
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje u 2022. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za pomoć ugroženim učenicima u 2022. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za nabavku računarske opreme u MSŠ „Travnik“ Travnik
b) za nabavku računarske opreme u OŠ “Dr. Boris Ćorić“ Kreševo
c) za nabavku računarske opreme u SŠ „Kreševo“ Kreševo
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prodaju službenog motornog vozila Županijskog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi za poboljšanje zdravstvenih uvjeta u pčelarstvu (fizičke osobe) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi za poboljšanje zdravstvenih uvjeta u pčelarstvu (pravne osobe) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za nabavu motornog vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Županijske uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za udruženja branitelja za 2022. godinu – Županijska uprava za branitelje
21. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku vatrogasne opreme – Županijska uprava za civilnu zaštitu
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za saniranje štete od požara na poslovnom objektu privrednog društva „Nasup“ d.o.o. Jajce – Županijska uprava za civilnu zaštitu
23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za radna mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
26. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za popunu radnih mjesta u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
27. Suglasnost na dopunu Aneksa Ugovora o pružanju usluga grijanja škola decentraliziranim sustavom na pelet – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
28. Suglasnost na Izmjene planova javnih nabava škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) JU „Druga osnovna škola“ Bugojno
b) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
c) OŠ „Kiseljak“ Kiseljak
d) JU „Mješovita srednja škola“ Donji Vakuf
e) OŠ „fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik
f) JU „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf
29. Prijedlog zaključaka o izmjeni zaključaka o davanju suglasnosti za nabave za potrebe OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Zaključak broj: 01-04.1-5558/2022-29-a od 30. 6. 2022. godine
b) Zaključak broj: 01-04.1-8146/2022-35-b od 27.10.2022. godine
30. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje
b) OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac
c) OŠ „Dubravica“ Vitez
d) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
e)„Prva osnovna škola“ Bugojno -J aklić
f) OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje
g) „Mješovita srednja škola“ Travnik
h) OŠ „Vitez“ Vitez
i) OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik
j) OŠ „Han Bila“ Han Bila
k) „Treća osnovna škola“ Oborci – Donji Vakuf
l) SŠ „Travnik“ Nova Bila
m) MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje
n) OŠ „Mehmedalija mak Dizdar“ Novi Travnik
o) OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik
p) OŠ „Brestovsko“ Brestovsko
r) OŠ „fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik
s) „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf
š) OŠ „Kaonik“ Kaonik
31. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavu motornog vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
32. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu pametnih ploča za osnovne i srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
33. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu tableta za osnovne i srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
34. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu peleta za potrebe „Druge osnovne škole“ Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
35. Suglasnost za prijam osobe za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Ministarstvu gospodarstva– Ministarstvo gospodarstva
36. Suglasnost Općinskom sudu u Bugojnu za izvršenje obaveza iz ugovora o djelu za poslove grijanja zgrade suda – Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Izvješće načelnika Općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Županijska uprava za civilnu zaštitu

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE