spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Sutra sazvana 166. sjednica Vlade ŽSB

- Oglasi -

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije, premijer Vlade Tahir Lendo sazvao je 166. sjednicu prema sljedećem dnevnom redu:

- Oglasi -

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 165. sjednice Vlade Srednjobosanske županije – tajnik Vlade
2. Utvrđivanje mišljenja na federalni Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba sa invaliditetom – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Suglasnost na produženje primjene Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanske županije – Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Poticaji privatnim poduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ za 2023. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
6. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2023. godinu – Ministarstvo financija
a) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac
b) izvršenje doniranih sredstava SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava osnovnim glazbenim školama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna Srednjobosanske županije za 2023. godinu za školska natjecanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Suglasnost za prijam namještenika za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Suglasnost za prijam namještenika za potrebe Županijskog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Suglasnost za prijam pripravnika i osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
13. Suglasnost za prijam državnog službenika – stručnog suradnika za informatiku u Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
14. Informacija o zaključku Vlade Federacije BiH u vezi sa primjenom Zakona o financijskom upravljanju i kontroli – Ministarstvo financija

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.