spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

U četvrtak sjednica Vlade Županije Središnja Bosna: Brojne točke na dnevnom redu

- Oglasi -

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije (Službene novine Srednjobosanske županije, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije (Službene novine Srednjobosanske županije, broj 12/16 – prečišćeni tekst), premijer Vlade Tahir Lendo sazvao je 165. sjednicu Vlade Srednjobosanske županije, za četvrtak, 20. 4. 2023. godine, u 9 sati.

- Oglasi -

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 164. sjednice Vlade Srednjobosanske županije – tajnik Vlade
2. Izvješće o radu Agencije za privatizaciju za 2022. godinu – Agencija za privatizaciju
3. Prijedlog odluke o prihvaćanju nepokretne imovine – zgrade Šumarija Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od vodnih naknada za 2023. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od koncesijskih naknada za 2023. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za epizootiološko područje ŽSB za 2023. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava prikupljenih od veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite za epizootiološko područje ŽSB za 2023. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2022/23 godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć vjerskim zajednicama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za školska natjecanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
12. Prijedlog odluka o izdvajanju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2023. godinu – Ministarstvo financija
a) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Berta Kučera“ Jajce
b) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Gračanica“ Bugojno
c) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik
d) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Travnik“ Travnik
e) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Vitovlje“ Vitovlje
13. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za nabavku uredskog namještaja u PS Kreševo i PS Donji Vakuf
b) za nabavku MS Officce
c) za izradu idejnog i glavnog projekta za CIPS prostorije u PS Busovača
d) za zamjenu stolarije na zgradi PS Travnik
e) za nabavku opreme (iz vlastitih prihoda)
f) za izradu špala u zgradi MUP-a
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna ŽSB za 2023. godinu za financiranje troškova Agencije za privatizaciju (za ožujak 2023. godine) – Agencija za privatizaciju
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti nabavku i ugradnju ormara za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti nabavku i postavljanje laminata za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za adaptaciju prostorija pritvorske jedinice u PS Novi Travnik – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku službenog psa za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku prehrambenih artikala i napitaka – Ministarstvo unutarnjih poslova
23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motornog vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku elektroničke opreme za potrebe SŠ „Nikola Šop“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
25. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
26. Suglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji za projektiranje , izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane „Hrđenovac“, općina Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
27. Suglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Županijskom pravobraniteljstvu Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Suglasnost za prijam sudskih pripravnika i volontera u Županijskom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Suglasnost za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu gospodarstva– Ministarstvo gospodarstva
30. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za privremeno obavljanje poslova stručnog savjetnika za upravno-pravno rješavanje – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
31. Suglasnost za povećanje plaće za obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Županijskom sudu Novi Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Suglasnost za plaćanje računa za vršenje analize alkohola u krvi – Ministarstvo unutarnjih poslova
33. Suglasnost na Sporazum o odnosima raspodjele sredstava tzv. Iračkog duga – Agencija za privatizaciju
34. Informacija o aktivnostima na plinifikaciji lašvanske regije – Ministarstvo gospodarstva
35. Informacija o zahtjevu Sindikalne organizacije sudova i tužiteljstava ŽSB za reguliranje naknade za pripravnost namještenika – Ministarstvo pravosuđa i uprave

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.