Vitez
vedro
20 ° C
20 °
20 °
32 %
0.5kmh
0 %
Čet
19 °
Pet
19 °
Sub
9 °
Ned
8 °
Pon
9 °

Vlada Federacije BiH usvojila Strategiju razvoja FBiH 2021.-2027.

Vlada Federacije BiH između ostaloga je, na jučer održanoj sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. koja će biti dostavljena Paralamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja.

Riječ je o integriranom, multisektorskom strateškom dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina. Ona je osnov za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog proračuna i godišnjeg proračuna. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja županija i jedinica lokalne samouprave.

Ovim dokumentom su definirana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta  je definirano 78 mjera za implementaciju.

Prvi cilj, naveden ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resorsno efikasan i održiv razvoj, a četvrti je ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.

Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utječu na rast privrede i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH.

Inače, u procesu izrade Strategije i konsultacija bilo je uključeno oko 1.400 učesnika, što predstavlja novinu u odnosu na sve dosad urađene strateške dokumente Federacije BiH.

Strategija je pripremljena uz tehničku potporu Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Podršku integriranju Ciljeva održivog razvoja u proces izrade Strategije pružila je Vlada Kraljevine Švedske. U pripremi analize stanja i definiranju mjera u oblasti pametne specijalizacije potporu je dala Vlada Republike Češke u okviru partnerstva s UNDP-om za Ciljeve održivog razvoja. Dodatnu potporu je pružio njemački GIZ, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi “Program jačanja javnih institucija u BiH”.

Vlada FBiH je usvojila Strategiju upravljanja dugom od 2021. do 2023. godine, koja predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom Federacije BiH u promatranom razdoblju i temelji se na postojećem portfelju duga Federacije BiH, Programu javnih investicija Federacije BiH 2021.-2023. i Dokumentu okvirnog proračuna Federacije BiH za taj period. Strategija sadrži planove financiranja potreba Vlade FBiH u naredne tri godine na vanjskom i unutarnjem tržištu, te indikativne mjere i alate potrebne za dostizanje usvojenih strategijskih ciljeva.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da radnu verziju teksta Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH uputi federalnim ministarstvima financija, prometa i komunikacija, prostornog uređenja, razvoja, poduzetništva i obrta, okoliša i turizma, te zdravstva, kao i Agenciji za privatizaciju u FBiH, koji su u obavezi svoja mišljenja sa eventualnim primjedbama, prijedlozima i sugestijama dostaviti u roku od 30 dana od dana. Ovo ministarstvo je zaduženo i da, nakon isteka roka za dostavu mišljenja, napiše tekst Prednacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu i u roku od 30 dana uputi ga na davanje mišljenja u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH.

Vlada FBiH je donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji 2021.-2027.

Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa. Raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

Za programe u sklopu transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa planirano je ukupno 720.000 KM, za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.480.000 KM, a za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 650.000 KM. Također je planirano i 1.420.000 KM za transfer za sport od značaja za FBiH, kao i 400.000 KM za mlade.

Ova sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva, a pojedinačne ugovore o njihovoj dodjeli s korisnicima potpisuje federalna ministrica kulture i športa. Korisnici su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i o tome dostaviti izvješće, a komisija Federalnog ministarstva kulture i športa vršit će kontrolu utroška.


NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.