viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 19.06.23 @ 14:34

Danas je u velikoj dvorani Općine Vitez održana 21. redovita sjednica Općinskog  vijeća Vitez na kojoj je, prema usvojenom dnevnom redu, raspravljano o 19 točaka dnevnoga reda, priopćeno je iz Općine Vitez, te dalje navode:

Prije rada prema predloženom dnevnom redu usvojen je zapisnik o radu 20. sjednice Općinskoga vijeća te su postavljana vijećnička pitanja.  Vijećnici su tako danas usvojili Izvješće o izvršenju proračuna i utrošku sredstava proračunske rezerve općine Vitez za razdoblje 1.1.-31.3.2023. godine.

Također, usvojen je Program rada J.U. Centar za socijalni rad Vitez za 2023. godinu, Plan rada JSP „Vitez stan“ d.o.o Vitez za 2023. godinu i Plan rada Prinudnog upravitelja za 2023.godinu, kao i četiri izvješća (Izvješće o radu Javne ustanove „Internacionalna ljekarna/apoteka“  Vitez  za 2022. godinu, Izvješće o radu Crvenog križa Vitez za 2022. godinu, Izvješće o radu JU Radio Vitez za 2022. godinu i Izvješće o stanju rješavanja upravnih predmeta u upravnom postupku općinskih službi za upravu za 2022. godinu).

Na dnevnom redu bilo je nekoliko važnih točaka u vezi rada Javnog komunalnog poduzeća Vitkom d.o.o., a koje su prihvaćene danas. Tako je usvojen Program rada JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez za 2023. godinu te primljena k znanju Informacija o radu JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez za 2022.godinu. Općinski vijećnici su dali suglasnosti na izmjene cjenika komunalnih usluga  JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez, a novi cjenik bit će dostupan na službenim stranicama ovog poduzeća. Današnjim odlukama Vitkomu su dodijeljena dva posla. Radi se o nadzoru nad izvođenjem radova izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijskih sustava i rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljima Stari Vitez i Mali Mošunj.

Usvojeni su program utroška sredstava izdvojenih u proračunu za poticaj poljoprivredi i poticaj gospodarstvu, a ukupno za ove dvije stavke Općina Vitez u 2023. godine izdvojit će 180 000 KM.

Uz ranije navedeno danas su usvojene sljedeće odluke: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće  „Kremenik“; Odluka o lokalnim i nerazvrstanim cestama općine Vitez, Odluka o izmjeni i dopuni Plana parcelacije „Divjak“ općina Vitez po skraćenom postupku, Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture; (JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar) i Odluka o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vitez.

Usvojen je Prijedlog rješenja o prijenosu bez naknade na korištenje poslovnog prostora kojim su stvorene pretpostavke da se JU Centar za socijalni rad izmjesti iz zgrade Općine Vitez i vrati na prethodnu lokaciju u ulici Kralja Petra Krešimira IV jer je Centar za mentalno zdravlje ponovno u zgradi Dom zdravlja Vitez.

Oglasi
LM