viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 22.06.23 @ 12:55

U prostorijama Županijskog tužiteljstva Srednjobosanske županije održan je sastanak Operativnog foruma za suradnju između Srednjobosanske županije i Ministarstva unutarnjih poslova kojem su nazočili glavni županijski tužitelj tužilac Šemsudin Fuško, zamjenici Dragan Popović i Sanja Hodžić, komesar Ministarstva unutarnjih poslova ŽBK Faik Adilović, Rusmir Prohan-Načelnik sektora krim. policije MUP-a i Načelnik odjela za uniformiranu policiju Kristijan Suknjov.

Na sastanku se razgovaralo o Obveznom uputstvu o postupanju tužitelja i ovlaštenih službenih osoba u otkrivanju krivičnog djela, počinitelja i provođenju istrage koje je donio Glavni federalni tužitelj Federalnog tužiteljstva, rad na predmetima korupcije, organiziranog kriminala i ratnih zločina sa akcentom da se ove vrste predmete prioritetno uzmu u rad, realizacija zaključaka sa prethodno održanih sastanaka Operativnog foruma, upoznavanje foruma sa novim stavovima sudbene prakse u pogledu zakonitosti dokaza, te ponavljači krivičnih djela s posebnim akcentom na krivična djela iz XXI Glave KZ F BiH-Krivična djela protiv zdravlja ljudi i krivična djela iz XXV Glave KZ F BiH –krivična djela protiv imovine.

Oglasi
LM