viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 08.02.24 @ 07:49

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić obratio se danas na otvaranju druge međunarodna konferencije o energetskoj učinkovitosti u javnim zgradama „Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji BiH do 2050. godine“, koju je organiziralo Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Federalni premijer je na početku svog govora rekao da su Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Vlada Federacije BiH prepoznati kao pouzdani partneri u procesu energetske tranzicije BiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obraćajući se prisutnim premijer Nikšić je naglasio da se, u kontekstu međunarodnih sporazuma, Bosna i Hercegovina obavezala na preuzimanje temeljnih odrednica energetskog zakonodavstva EU i smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine, u skladu sa Agendom održivog razvoja 2030.

– Danas smo ovdje upravo kako bi potvrdili opredijeljenost BiH ka održivom razvoju i spremnost da zajedno sa partnerima međunarodnim i domaćim, krenemo u proces energetske obnove zgrada, i do 2050. godine transformiramo zgrade u FBiH u energijski visokoefikasne i dekarbonizirane. Proces obnove zgrada i ispunjavanja strateškog cilja moguće je ostvariti uz pomoć dugoročnih i održivih mehanizama financiranja javnog i privatnog sektora. Zato je obaveza Vlade Federacije BiH, resornih ministarstava i institucija pružiti podršku u kreiranju ambijenta i stvaranju uvjeta za povoljniju investicijsku klimu za implementaciju investicija definiranih u okviru Strategije obnove. Ovo se prvenstveno odnosi na makroekonomsku stabilnost, efikasnu javnu upravu, pravnu sigurnost, konkurentnost tržišta i postojanje odgovarajućih financijskih poticaja za kapitalne investicije u oblasti energijske efikasnosti. Vlada je odlučna u podršci energijske obnove javnih zgrada koje trebaju biti primjer ostalim sektorima u FBiH, stoga je 2021. godine uspostavljen Revolving fond za energijsku efikasnost javnih zgrada u FBiH. Ovaj održivi mehanizam financiranja ima za cilj omogućiti povrat uloženih i privlačenje dodatnih sredstava – kazao je premijer Nikšić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Oglasi
LM