viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 28.02.24 @ 14:52

Selver Zukić, predsjedatelj Općinskog vijeća Novi Travnik zakazao je za srijedu, 06.03.2024. godine 26. sjednicu Općinskog vijeća.

Sjednica će biti održana s početkom u 10:00 sati u  velikoj dvorani Općine Novi Travnik. Na dnevnom redu sjednice će se naći više od trideset točaka dnevnog reda, a koji u cijelosti možete pogledati u nastavku.

Oglas
 1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2024. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 (metra četvornog) korisne stambene površine na području općine Novi Travnik;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Međuvode“-izmjene i dopune;
 5. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Međuvode“ izmjene i dopune;
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije „Sebešić-Ivoši“ Novi Travnik;
 7. Prijedlog Odluke o provođenju Plana parcelacije „Sebešić-Ivoši“Novi Travnik;
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana stambeno-poslovne zone „Trg Federacije BiH“;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Travnik;
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje  pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Travnik;
 11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Smiljanu Filipović iz Novog Travnika;
 12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Iliji Janković iz Novog Travnika;
 13. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Kasimu Tolja iz Novog Travnika;
 14. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta između Općine Novi Travnik i poduzeća „T-dizel“ doo Novi Travnik i Dragana Turić iz Novog Travnik;
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
 16. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Tatjani Filipović iz Novog Travnika;
 17. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta između Općine Novi Travnik i Jasmine Bajramović;
 18. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Nenadu Lujanović iz Novog Travnika;
 19. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Ivi Furundžija iz Novog Travnika;
 20. Prijedlog Odluke o davanju naziva gradskog stadiona u Novom Travniku;
 21. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o  usvajanju Plana korištenja javnih površina na području općine Novi Travnik;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinske pravobraniteljice u Općinskom pravobraniteljstvu Travnik;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenje člana Općinskog izbornog povjerenstva;
 24. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Savjeta za sigurnost prometa u lokalnom cestovnom prometu na području općine Novi Travnik;
 25. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa u lokalnom cestovnom prometu na području općine Novi Travnik;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za izbor u regulirane organe;
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za izbor u regulirane organe;
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;
 29. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Skupštine JP „Vilenica vodovod“ doo Novi Travnik;
 30. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora JU Osnovna muzička škola  Novi Travnik;
 31. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje opreme (kreveta) PD „Kuk“ LD „Pavlovica“ i LD „Srndać“;
 32. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Sportskom savezu Općine  Novi Travnik;
 33. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Povjerenstva za provođenje postupaka javnih nadmetanja (licitacija) u Općini Novi Travnik;
 34. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa održavanja i programa mjera na Gradskom groblju u Novom Travniku;
 35. Prijedlog Odluke o usvajanju operativnog priručnika za financijski mehanizam „EE Model sufinanciranja mjera povećanja energetske efikasnosti stambenog sektora u općini Novi Travnik“;
 36. Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.
Oglasi
LM