OGLAS
Vrijeme objave: 25.02.24 @ 11:04
OGLAS

Ravnatelj Centra za socijalni rad Vitez Ajdin Čišić raspisao je javni natječaj za prijem Socijalnog radnika u ovu ustanovu.

OGLAS

Vrši se izbor za mjesto: Socijalni radnik- na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, a oglas je objavljen u dnevnom tisku u cjelosti.

Na poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
VSS sprema, VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri studijske godine sa akademskom titulom Bakalaureat/Bachelor (180 ECTS bodova) iz oblasti socijalnog rada, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, sa opisom poslova kao u postojećoj sistematizaciji.

OGLAS

 Kandidati moraju pored općih uvjeta:
da je državljanin BiH
da je stariji od 18 godina
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

OGLAS

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove, počevši od 21.02.2024. godine.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM