viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 15.03.24 @ 14:40

Načelnik Općine Novi Travnik objavljuje Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana  Općine Novi Travnik.

Kandidate za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti:
– organizacije civilnog društva,
– javna poduzeća,
– javne ustanove i institucije,
– privatni poslovni subjekti locirani u jedinici lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS),
– profesionalna udruženja (udruženje poslodavaca, komore, i sl.),
– udruženja i fondacija koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili – marginalizirane kategorije,
– građani-aktivisti svih starosnih skupina.

OGLAS

Kompletan Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

OGLAS
Oglasi
LM