viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 04.04.23 @ 08:00
OGLAS

Na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna.

  1. Pripravnik kriminalističke struke – 2 (dva) izvršitelja
  2. Pripravnik prometne struke – 2 (dva) izvršitelja

Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM