viteski_logo_white
Osmrtnice
Vrijeme objave: 21.09.23 @ 14:20

Osnovna škola „Vitez“ Vitez, koja radi po planu i programu na bosanskom jeziku raspisala je 15.9.2023. javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta. Otvoreno je ukupno 13 pozicija, od kojih 12 u nastavnom procesu te jedna osoba na poslovima održavanja higijene.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Pismene prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se isključivo putem pošte, Povjerenstvu na adresu: Osnovna škola “Vitez” Vitez, Josipa Kurevije bb, 72250 Vitez , u zatvorenoj koverti, s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”, navodi se u prijavi koju potpisuje ravnatelj škole Armin Imamović.

Oglasi