viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 07.12.23 @ 18:43

Na zahtjev Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanske županije Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni oglas za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Središnja Bosna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, u pitanju je radno mjesto:
– Tajnik Ministarstva – 1 (jedan) izvršitelj

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno.

Oglasi
LM