OGLAS
Vrijeme objave: 10.07.24 @ 10:52
OGLAS

Ravnatelj Centra za socijalni rad Vitez Ajdin Čišić raspisao je dva natječaja za prijam u radni odnos u ovoj općinskoj javnoj ustanovi.

OGLAS

Riječ je o natječaju za izbor diplomiranog socijalnog radnika na određeno vrijeme. Raspisuje se natječaj za izbor diplomiranog socijalnog radnika u Centru za socijalni rad Vitez, jedan izvršitelj na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog odsustva. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– VSS sprema, diplomirani socijalni radnik
– 2 godine radnog iskustva u struci
Kandidati moraju pored općih uvjeta ispunjavati i sljedeće:
– da je državljanin BiH
– da je stariji od 18 godina
– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
– ispunjavati i posebne uvjete
– dostaviti prijavu na natječaj i kratki životopis, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o radnom iskustvu.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove počevši od 05.07.2024. godine. Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Vitez, Ul. Stjepana Radića bb, Sa naznakom,, za natječaj“.

Drugi natječaj je za prijem referenta za protokol i informiranje građana/stranaka.
Raspisuje se natječaj za izbor referenta za protokol i informiranje građana/stranaka: SSS – društvenog smjera, najmanje 9 mjeseci radnog iskustva nakon završene škole, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– SSS sprema, društveni smjer sa najmanje 9 mjeseci radnog iskustva nakon završene škole.

OGLAS

Za navedeno radno mjesto određen je probni rad u trajanju od 6 mjeseci i testiranje kandidata.
Kandidati moraju pored općih uvjeta biti:
– da je državljanin, BiH
– da je stariji od 18 godina
– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
– ispunjavati i posebne uvjete
– dostaviti prijavu na natječaj i kratki životopis,dokaz o stručnoj spremi,dokaz o radnom iskustvu
Opis poslova:
Prati propise vezane za administrativno poslovanje odnosno kancelarijsko poslovanje, vrši prijem ulazne pošte i njeno evidentiranje u skladu sa propisima i općim pravilima Centra te istu prosljeđuje ravnatelju Centra na daljnje signiranje. Strankama daje određene zahtjeve za ostvarivanje određenih prava iz oblasti rada Centra.

OGLAS

Mjesto rada je u Centru za socijalni rad Vitez, ul. Stjepana Radića bb., Općina Vitez (zgrada općine Vitez).
Radno vrijeme je od 07,00 do 16,30 sati svaki radni dan. Napomena: samo izabrani kandidat je obavezan dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

OGLAS


Kontakt osoba: Ajdin Čišić, ravnatelj, tel. 030/717-288. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove, počevši 05.07.2024 godine. Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:
JU Centar za socijalni rad Vitez, Ul. Stjepana Radića bb, Sa naznakom,,NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.

    OGLAS
    OGLAS
    Oglasi
    LM