viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 26.04.24 @ 13:24
OGLAS

Na osnovu članka 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje ŽSB ravnatelj suglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje ŽSB raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos u Službu za zapošljavanje.

I. Stručni suradnik za reguliranje prava nezaposlenih osoba na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan). Mjesto rada: Odjel za normativno-pravne i opće poslove Službe za zapošljavanje u Travniku.
II. Stručni suradnik za materijalno-financijske poslove na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan). Mjesto rada: Odjel za materijalno-financijske poslove Službe za zapošljavanje u Travniku.
III. Savjetodavatelj I u Biro-Ispostavi Bugojno na određeno vrijeme do povratka radnika sa profesionalne javne funkcije, a najduže 35 mjeseci, uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan). Mjesto rada: Biro-Ispostava Službe za zapošljavanje u Bugojnu.

OGLAS

Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje“. Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje 030/518-764.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM