viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 31.08.22 @ 19:12
OGLAS

Na temelju odluke društva broj 158/22 Domino Diskont d.o.o. Vitez raspisuje natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2022./2023.godini.

I.

OGLAS

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 5 stipendija redovnim studentima svih godina za akademsku 2022./2023. godinu. Mjesečni iznos stipendije za kandidate koji ispune uvjete iz natječaja za 2022./2023. godinu je jednak za sve stipendiste i iznosi 200,00 KM mjesečno.

OGLAS

Stipendija se isplaćuje 10 mjeseci za period od 01. listopada 2022. godine do 31. srpnja 2023.
godine.

OGLAS

II.

Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu stipendije ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
– da ima status redovnog studenta; (dokaz: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta),
– da je student s prosječnom ocjenom studija 4,00 (dokaz: potvrda fakulteta -odnosi se na
studente viših godina),

– da tijekom studija nije obnovio više od jedne godine s tim da to ne može biti godina u kojoj se prijavljuje za natječaj za dodjelu stipendije
– da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini
– da nema bespovratnu financijsku pomoć odnosno da nije korisnik druge stipendije; (dokaz:
ovjerena izjava),
– da nema status apsolventa

III.

Pored potrebne dokumentacije iz članka II. student treba dostaviti motivacijsko pismo kao i izjavu za kućnu listu.

IV.

Natječaj je otvoren od 01.09.2022. do 20.09.2022. godine. Potrebna dokumentacija se predaje osobno na blagajni tržnog centra Domino Diskont d.o.o. ili putem pošte na adresu: Domino Diskont d.o.o., Poslovni centar 96, Vitez sa naznakom: ,,Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija“.

V.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Pristigla dokumentacija se ne vraća.

VI.

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na službenoj web stranici www.domino.ba

TEKST KONKURSA (PDF)

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

– Uvjerenje o državljanstvu,
– Potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta,
– Povrda fakulteta s prosječnom ocjenom (odnosi se na studente viših godina),
– Ovjerena izjava da student nije korisnik druge stipendije,
– Motivacijsko pismo,
– Izjava za kućnu listu.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM