viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 24.04.24 @ 07:50
OGLAS

Udruga poslodavaca FBiH nastavit će inziastirat na ‘uvozu’ stranih radnika, istaknuto je na Izvještajnoj skupštini te udruge danas u Sarajevu.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović rekao je da povećanje minimalne plaće ne smatra mogućim u ovoj godini jer Udruga smatra da prethodno treba smanjiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Nada se da će u sljedećem razdoblju biti obnovljen i rad Ekonomsko-socijalnog vijeća kako bi mogli institucionalno djelovati.

OGLAS

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević naveo je da očekuje da će novim zakonom o unutarnjoj trgovini biti reguliran rad nedjeljom u trgovini na razini cijele Federacije. Pojasnio je da je neradna Nedjelja u županijama u kojim je uvedena pokazala da nije došlo do pada prometa u trgovini, te da je došlo do boljeg kvaliteta usluga i smanjenja troškova za trgovce.

OGLAS

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnih ustanova u FBiH Samir Kurtović naglasio je da sindikati imaju dobru suradnju s Udrugom s kojom imaju potpisanih osam kolektivnih ugovora i da se nada da će ta suradnja biti nastavljena.

OGLAS

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM