viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 12.04.24 @ 09:21
OGLAS

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Udruženjem poslodavaca Županije Središnja Bosna organiziralo je sastanak gospodarstvenika sa područja naše Županije, na kojemu su predstavnicima kompanija predstavljene aktivnosti i prioriteti rada UPFBiH usmjereni na smanjenje cijene rada i rasterećenje gospodarstva. 

“Kroz organiziranje ovih sastanaka želimo direktno od gospodarstvenika dobiti informacije o poslovnom ambijentu, eventualno novim problemima, ali i kreirati prijedloge za rješavanje postojećih problema u gopsodarstvu. Zajedničkim aktivnostima želimo poboljšati poslovni ambijent na razini FBiH, ali i na razini županija, u okviru županijskih nadležnosti u oblasti gospodarstva. Fokus Udruženja poslodavaca u FBiH su fiskalne reforme, odnosno rasterećenje cijene rada i liberalizacija tržišta rada. Činjenica je da se susrećemo sa kroničnim nedostatkom radnika na domaćem terenu te pokušavamo omogućiti, usvajanjem seta zakona, zapošljavanje studenata, osoba sa invaliditetom, umirovljenika koji žele i produženi radni angažman, te stranaca”, kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.

OGLAS

Na sastanku je naglašeno da je osim neophodnih reformi kada su u pitanju nameti na plaće, kroz donošenje novih zakona o doprinosima i dohotku u FBiH, zakonskih odredbi o liberalizaciji tržišta rada, za kvalitetniji poslovni ambijent neophodno reformisati postojeći sustav zdravstvenog osiguranja, ali i obrazovanja. 

OGLAS

Poslodavci iz ŽSB su naglasili potrebu ukidanja i smanjenja parafiskalnih nameta, koji dodatno opterećuju poslovanje kompanije. 

OGLAS

Direktor UPFBiH Mario Nenadić naglasio je da je uspostavljanje bolje i čvršće suradnje među gospodarstvenicima u FBiH te zajednički rad sa vlastima na poboljšanju poslovnog ambijenta cilj ovakvih i sličnih okupljanja gospodarstvenika i obrtnika u FBiH. 

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ove aktivnosti provodi u okviru Projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH” koji financira Europska unija.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM