viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 05.03.24 @ 15:23

Za dvije pošiljke jagoda podrijetlom iz Albanije ukupne težine 1.370 kilograma, fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz u RS, jer je potvrđen povećan sadržaj pesticida.

“Nadležna inspekcija nastoji da u kontroli voća i povrća provodi ciljane aktivnosti u skladu sa sezonskim karakterom pojedinih vrsta, te je sa početkom sezone uvoza jagoda, posebna pažnja usmjerena na njihovu kontrolu. Jagode koje se uvoze u Republiku Srpsku najčešće dolaze iz Španjolske, Italije, Turske i Albanije, u kojima povoljniji klimatski uvjeti omogućavaju ranu proizvodnju jagode, kao i proizvodnju tijekom cijele godine”, naveli su iz Inspektorata RS.

OGLAS

Kako ističu, najveći rizik kod voća i povrća predstavlja nedozvoljena količina pesticida, mikotoksina i teških metala i upravo su to parametri koji se provjeravaju.

OGLAS

“Svaku pošiljku voća iz uvoza mora pratiti uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti i certifikat koji izdaje ovlašteni organ zemlje izvoznice. Inspektori provjeravaju prati li pošiljku sva potrebna dokumentacija, vrše detaljan pregled pošiljke i u skladu sa procjenom rizika uzimaju uzorke za analizu. Od početka ove godine za potrebe laboratorijskih analiza, prilikom uvoza uzeto je oko 300 uzoraka voća i povrća”, stoji u saopćenju.

OGLAS

Također, u proteklom mjesecu fitosanitarna inspekcija je zabranila uvoz jedne pošiljke jagoda iz Albanije u količini od 1.260 kilograma, zbog povećanog sadržaja pesticida, čime je do sada zabranjen uvoz za ukupno tri pošiljke.

Oglasi
LM