viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 24.08.23 @ 08:16
OGLAS

Među imenima svetih apostola spominje se i Sv. Bartolomej. Spominju ga Matejevo, Markovo i Lukino evanđelje te Djela apostolska, a Crkva ga se prisjeća 24. kolovoza.

Ime apostola Bartolomeja izvodi se od Bar Talmaj, što znači Talmajev sin. Odatle njegovo latinizirano ime Bartholomaeus, odnosno Bartolomej ili pučki Bartol.

OGLAS

Sv. Bartolomej bio je rodom iz Kane Galilejske, gdje trajnu uspomenu na njega čuva crkva njemu posvećena. Nakon silaska Duha Svetoga nad apostole i Bartol se dao na misionarenje. Kasnije mu predaja pripisuje veoma duga misijska putovanja, čak do Indije, što se ne može sa sigurnošću potvrditi. No iz predaje se dade izvesti prilično siguran zaključak da je Bartol bio veoma aktivan i dinamičan apostol, što je lako i razumljivo. Prožet snagom Duha odozgora, pošao je i on na naviještanje Radosne vijesti, posvetivši tome radu sav svoj život, koji je napokon zapečatio mučeničkom smrću.

OGLAS

Prema apokrifima, Sv. Bartolomej propovijedao je Evanđelje, kako je spomenuto, najprije u Indiji, a onda u Armeniji, gdje je bio i mučen i to na najokrutniji način. Ogulili su mu kožu i onda mu odrubili glavu. To je strašno mučeništvo ovjekovječio u Sikstinskoj kapeli Michelangelo prikazavši na svojoj veličanstvenoj slici Posljednjega suda Sv. Bartola kako oderan drži svoju kožu u ruci. Na toj je koži umjetnik načinio svoj portret.

OGLAS

Relikvije Sv. Bartola u VI. su stoljeću s Istoka prenesene na Zapad i to najprije na otok Lipari u Tirenskome moru. Odatle su relikvije prenesene u grad Benevent. No i tu nisu trajno ostale jer ih se 983. domogao car Oton III. te ih dao prenijeti u Rim, gdje su položene u crkvi Sv. Bartola na otočiću usred rijeke Tibera. Na tom je otočiću već u pogansko rimsko doba bilo poznato svetište podignuto u čast boga Eskulapa, koji se častio kao bog liječnika i medicine. Zamijenilo ga je svetište Sv. Bartola.

Vjernici su se utjecali u zagovor Bartolomeju u raznim bolestima, osobito kod grčeva raznih vrsta, kožnih i živčanih bolesti. Kao zaštitnika zazivaju ga zanatlije, koji se bave izradom predmeta od kože, kožari općenito, ali i seljaci te pastiri.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM