viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 05.04.24 @ 14:56
OGLAS

Sv. Vinko Fererski rođen je 1350. kao sin gradskoga bilježnika u Valenciji. U 17. godini života u rodnom gradu stupio je u dominikanski red gdje je započeo školovanje koje je nastavio u Leridi i Barceloni.

Kao profesor počeo je predavati filozofiju, a kasnije i teologiju, što svjedoči o njegovim intelektualnim sposobnostima. On je, propovijedajući pokoru, obišao ne samo svoju domovinu Španjolsku, već i gornju Italiju, Švicarsku i Francusku. Imao je velikih uspjeha, a ponajviše zato što je njegov život odgovarao pokori koju je naviještao.

OGLAS

Svjetski užitci i časti za njega nisu ništa značili. Nije jeo mesom, a osim nedjeljom obično se hranio samo jedanput na dan. Ležaj mu se sastojao od slame i loze. Pred pukom je stajao kao drugi Ivan Krstitelj. Pokornički i isposnički život davao mu je izvanrednu moralnu snagu koja je djelovala na mnoštvo.

OGLAS

Njom je branio pravu vjeru protiv krivovjerja i promicao ćudoređe protiv lijenosti i loših običaja. Kroz 20 godina bavio se misionarskim radom koji je dovršio u Bretanji među jednostavnim pukom. Gdje je god propovijedao, svugdje je njega i njegovu pratnju morala drvena ograda štititi od navale mnoštva, koje mu je htjelo poljubiti ruku ili skute. Sveti Vinko je umro 5. travnja 1419. u Vannesu. Pripisuju mu se brojna čudesna ozdravljenja, osobito djece.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM