viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 15.05.23 @ 13:05
OGLAS

Zbog obilnih padavina i slučajeva izlijevanja rijeka u pojedinim dijelovima Federacije BiH, trenutno na području Usko-sanske županije i HBŽ, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) prati situaciju na terenu i ako bude potrebno reagirat će u skladu sa svojim nadležnostima – potvrdili su Feni iz FUCZ.

OGLAS

Spašavanje pod vodom

– FUCZ će u okviru naših nadležnosti za tražanje pomoći izaći u susret ako to bude potrebno. Trenutno postoji mogućnost da se traže pumpe za ispumpanje u Unsko-sanskoj županiji. Ako bude bilo potrebe i za ljudskim resursima, Specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom, FUCZ će se uključiti. FUCZ prati i pratit će situaciju na terenu i mi uvijek kapacitete u skladu sa situacijom pripremimo i u pripravnosti smo u skladu s onim što je potrebno – kazala je Feni glasnovogovnica FUCZ Majda Kovač.

Na području Unsko-sanske županije (USŽ), pripadnici Službe civilne zaštite Grada Bihaća intervenirali su na terenu u MZ Kulen Vakuf i Orašac. Zbog obilnih padavina i slijevanja oborina sa okolnih brda došlo je podizanja vodostaja rijeke Une i Unca, te izlijevanja rijeke Une iz korita.

OGLAS

U MZ Kulen Vakuf nekoliko objekata bilo je ugroženo, gdje su na intervenciju upućeni pripadnici Vatrogasne jedinice sa pumpama za ispumpavanje vode i vrećama sa pijeskom. U MZ Orašac izvršena je intervencija prokopavanja jednog oborinskog kanala, te uklanjanje odrona na putnoj komunikaciji Orašac – Kulen Vakuf.

OGLAS

Na području Bosanske Krupe zbog obilnih kišnih padavina došlo do izlijevanja rijeke Krušnice, potoka Bukovska,Baštra i Svetinja. Nema poplavljenih objekata. Na magistralnom putu M-14 u mjestu Stegarić jutros u 05.30 sati zbog odrona bio zatvoren za promet te da se od 06.35 sati promet odvija jednom kolovoznom trakom.

OGLAS

Izlijevanje Korane i Mutnice

U gradu Cazinu došlo je do izlijevanja rijeke Korane i Mutnice u naseljima Tržac i Trž. Raštela bez ugrožavanja stambenih i pratećih objekata tj. Izlijevanje rijeka ua granicama zadovoljavajućeg, na poljoprivredno zemljište.

U općini Ključ rijeke Sana i Sanica se izlile, poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

U općini Sanski Most, u mjestu Alagića Polje rijeka Bliha je poplavila jedan dio područja spomenutog naselja i ugrozila 15-ak stambenih i pomoćnih objekata. U večernjim satima rijeka Bliha izlila se iz korita poslije čega je došlo do nekontrolisanog širenja toka rijeke tako da se nakon pola sata od izlijevanja na tom mjestu sastavila dva toka rijeka, tj, Blihe i Zdene te je nastao ogroman pojas teritorija koji je poplavljen i veliki broj stambenih objekata je u kratkom vremenskom roku ostao pod vodom. Voda je prodrla u nekoliko objekata uz tokove ove dvije rijeke, a na području mjesnih zajednica Zdena, Husimovci, Pobriježje – Podlug,Vrše, Donji Kamengrad, Gornji Kamengrad, Fajtovci, Novo Naselje i Stari Majdan od rijeke Majdanuše. Poplavom su ugrožene i putne komunikacije Sanski Most – Stari Majdan, S. Most – Fajtovci u Kamengradu (gdje je i obustavljen promet u periodu od 23.00 do 06.00 sati), Husimovcima i Fajtovcima..

U gradu Bihaću, vodostaj rijeke Une iznosi 142 cm, (kritična tačka je 100 cm). Padavine: 44 l/m2.

Vodostaj Sane

U općini Sanski Most, vodostaj rijeke Sane iznosi 343 cm, (kritična točka je 380 cm). Padavine: 40 l/m2.

Na području HBŽ, u općini Drvar, zbog obilnih kišnih padavina, došlo je do izlijevanja rijeke Unac. Lokalna prometnica prema selu Bastasi je zatvorena, gdje je voda prodrla u podrume od pet kuća.

Na području Tuzlanske županije, vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati, bio je 198,59 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata razina je viša za četiri cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 12,00 m3/s.

Na području Zapadnohercegovačke županije, vodomjerna postaja Humac, vodostaj Trebižata jutros u 08.00 sati, iznosio je 301 cm s trendom porasta jedan cm. Od jučer u 11.45 sati, na snazi su redovne mjere obrane od poplava.

Vodostaji rijeka na području Srednjobosanske županije su u porastu.

U Grudama je, zbog obilnijih padalina došlo do zamućenja vode te se prije upotrebe, preporučuje da se voda prethodno prokuha.

Zbog obilnih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode na svim izvorištima koja su u funkciji grada Bihaća, te se zbog toga potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće, kazali su Feni iz FUCZ. 

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM