spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Od ponedjeljka do srijede pješački most u naselju Nova Bila neće biti u funkciji

- Oglasi -

Komunikacija preko pješačkog mosta (plavi most) u naselju Nova Bila u periodu od ponedjeljka, 21.08.2023. do srijede 23.08.2023. godine neće biti moguća jer je most potrebno izmjestiti na novu lokaciju u nožicu nasipa do novoizgrađenog mosta Pećuhe.

- Oglasi -

Projektnom dokumentacijom a u sklopu projekta izgradnje dijela brze ceste Lašva –Nević polje (petlja „Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević polje) predviđena je regulacija korita rijeke Lašve kao i ušća rijeke Grlovnice u novoregulirano korito.

Navedene radove potrebno je izvesti u području navedenog pješačkog mosta što je izvođaču trenutno onemogućeno zbog samog položaj mosta.

- Oglasi -

Također, pored toga što će se izvršiti radovi na izmještanju predmetnog mosta, na adekvatan način će se označiti i urediti pješačka staza a sve s ciljem zadovoljenja potreba i sigurnosti lokalnog stanovništva.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE