viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 11.04.24 @ 08:30
OGLAS

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez poziva sve eventualno zainteresirane stranke da sudjeluju u javnoj raspravi za Izmjenu i dopunu Regulacijskog plana „CENTAR 1“ općina Vitez.

Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 3.4.2024.godine donijelo Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „CENTAR 1“ općina Vitez i Zaključak o provođenju javne rasprave. Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora, a sve u skladu sa stanjem na terenu. Sukladno zaključku, javna rasprava će se održati elektronskim putem – u vremenu od 8.4.2024. do 22.4.2024.godine.

OGLAS

Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava Regulacijski plan „CENTAR 1“ općina Vitez“.

OGLAS

Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti, navode iz Općine Vitez.

OGLAS

IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „CENTAR 1“ VITEZ
SKICA BROJ 1A
M 1:750

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „CENTAR 1“ VITEZ
SKICA BROJ 1B
M 1:750

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „CENTAR 1“ VITEZ
SKICA BROJ 1C
M 1:750

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM